Thursday, 13 November 2014

#BAJETJOHOR2015 - MEMODENKAN PRASARANA SERTA MENGUKUHKAN KEPERCAYAAN AWAM TERHADAP PENTADBIRAN DAN INSTITUSI KERAJAAN

STRATEGI KELIMA 
MEMODENKAN PRASARANA SERTA MENGUKUHKAN KEPERCAYAAN AWAM TERHADAP PENTADBIRAN DAN INSTITUSI KERAJAAN

A. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR AWAM YANG MODEN, CEKAP DAN SISTEMATIK


78. RM600 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan rangkaian jalan-jalan negeri.79. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Kerja Raya Negeri akan mendapat peruntukan RM50 juta bagi tujuan pembangunan Jalan dan Jambatan Negeri bagi tahun 2015.

80. Kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan pusat akan melaksanakan Projek Mengatasi Masalah Banjir dan Mencegah Hakisan Pantai yang menjejaskan kualiti hidup seramai 50,000 orang ia akan melibatkan peruntukan sebanyak RM22.14 juta.

81. Program Pencegahan hakisan di sepanjang Perairan Tanjung Piai, Pontian dengan peruntukkan RM45 juta.

82. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan mempertingkatkan keberkesanan prasarana awam di luar bandar, peruntukan RM50.15 juta meliputi bekalan air luar bandar, RM11 juta, jalan-jalan luar bandar, RM38.15 juta dan bekalan elektrik luar bandar, RM 1 juta.

83. Satu Pelan Induk akan disediakan merangkumi 2 bahagian utama iaitu Pelan Induk Pengangkutan Awam Johor dan Pelan Tindakan Pengangkutan Awam Daerah.
B. MENGUKUH KEERATAN SOSIAL DAN MEMASTI KESELAMATAN LINGKUNGAN85. Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela terus diperkukuhkan di kawasan perumahan dengan peruntukkan RM900,000.


86. RM4 juta diperuntukkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memasang lebih banyak lampu awam di kawasan tumpuan ramai bagi mengelakkan kejadian jenayah.


87. Penambahan anggota Polis Bantuan berjumlah 1,100 orang yang akan ditempatkan di Iskandar Malaysia.


88. Sebuah lagi Ibu Pejabat Polis (IPD) akan dibina di kawasan Nusajaya yang dianggarkan bernilai RM117 juta.
C. MEMBANGUNKAN DESA LESTARI

89. Kerajaan telah memperuntukkan RM4.4 juta untuk membina 100 unit rumah secara berkelompok kepada golongan sasar di kawasan Sedili Kecil, Kota Tinggi.


90. Program Pembangunan Kampung Tradisional di antara kerjasama kerajaan negeri dan KEJORA, peruntukan RM11.5 juta untuk membina kemudahan awam dengan selesa.


D. MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG ISLAMI DAN BERAMAL SOLEH

91. RM457,600 untuk pelaksanaan Program Iqra’ dan Fardu Ain (IQFA) kepada kanak-kanak yang mengikuti pembelajaran dan asuhan awal di tadika-tadika KEMAS.

92. Pemberian imbuhan tahunan kepada guru-guru KAFA dan elaun khas cuti bersalin.


93. Kerajaan negeri sedang di dalam peringkat kajian bagi semakan semula gaji guru agama di negeri Johor.94. Melaksanakan Pelan Strategik Pendidikan Islam Johor yang akan menggubal empat perkara asas, iaitu melestarikan pendidikan agama, menambah baik kesemua kemudahan pembelajaran serta pengajaran yang memberi penekanan kepada teknologi digital, ganjaran setimpal kepada guru-guru dan menjadikan Johor sebagai Hab Pendidikan Antarabangsa Aliran Agama.

95. RM2 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan peningkatan tahap kebersihan sekolah-sekolah agama yang mempunyai jumlah pelajar melebihi 1,100 pelajar.

96. RM2.82 juta untuk Badan Kebajikan Sekolah Rendah Agama Bersepadu Johor dengan pecahan RM5,000 bagi setiap sekolah yang melibatkan penglibatan sebanyak 564 sekolah.97. Festival Kesenian Islam Johor akan dijadikan acara tahunan.


98. RM44.5 juta bagi bantuan perubatan dan penjagaan kesihatan seperti rawatan hemodialisis yang akan ditambah baik dan dipertingkatkan.

99. RM1.8 juta diperuntukkan, melalui Perbadanan Islam Johor (PIJ) untuk tambahan dua lagi Pusat Rawatan Dialisis yang akan dibuka di Ayer Hitam dan Pasir Gudang.

100. RM18.4 juta bagi golongan mualaf, di mana dana zakat akan diperuntukkan untuk memastikan kebajikan saudara kita terbela, termasuk bantuan seperti perumahan, pendidikan, bantuan Hari Raya, perubatan, perniagaan dan kebajikan.

101. Elaun Ketua Kampung akan dinaikkan dari RM800 kepada RM1,000.102. Elaun Pusat Pelatih Dalam Komuniti (PDK) dinaikkan dari RM800 kepada RM1,000.

103. RM3 juta bagi memperkasakan pertubuhan yang mewakili pelbagai lapisan masyarakat, melalui Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

104. Tabung Pembangunan Perkuburan Islam Berpusat dan Bersepadu ditubuhkan di bawah MAIJ di dalam kawasan Iskandar Malaysia di kawasan berkeluasan 124 hektar di beberapa lokasi, termasuk Lima Kedai di Nusajaya, Kulaijaya dan Cahaya Masai di Pasir Gudang.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts

1 comment:

  1. Saya Husnah dan saya sedang mengambil masa saya keluar untuk memberi keterangan Puan Amanda kerana dia akhirnya menawarkan saya.
    Saya dan suami saya mendapat ke dalam hutang yang sangat besar dengan Bank dan kami memohon pinjaman daripada syarikat pinjaman yang berbeza tetapi semua datang tidak berjaya. sebaliknya mereka mendapat kita ke dalam hutang lebih meninggalkan kita bankrap sehingga saya datang dalam hubungan dengan Puan Amanda, yang menawarkan saya pinjaman. Sekarang kita telah akhirnya menetap hutang kami dan memulakan perniagaan baru dengan wang kiri dari pinjaman. Anda boleh menghubungi beliau hari ini untuk pinjaman dalam apa jua bentuk dan jumlah.
    Hubungi Puan Amanda melalui mana-mana e-mel yang berikut. amandarichardssonloanfirm@gmail.com atau amandarichardson686@gmail.com atau anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya untuk arahan lanjut ikmahusnah@gmail.com

    ReplyDelete