Thursday 13 November 2014

#BAJETJOHOR2015 - MEMODENKAN PRASARANA SERTA MENGUKUHKAN KEPERCAYAAN AWAM TERHADAP PENTADBIRAN DAN INSTITUSI KERAJAAN

STRATEGI KELIMA 
MEMODENKAN PRASARANA SERTA MENGUKUHKAN KEPERCAYAAN AWAM TERHADAP PENTADBIRAN DAN INSTITUSI KERAJAAN

A. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN INFRASTRUKTUR AWAM YANG MODEN, CEKAP DAN SISTEMATIK


78. RM600 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan rangkaian jalan-jalan negeri.79. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Kerja Raya Negeri akan mendapat peruntukan RM50 juta bagi tujuan pembangunan Jalan dan Jambatan Negeri bagi tahun 2015.

80. Kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan pusat akan melaksanakan Projek Mengatasi Masalah Banjir dan Mencegah Hakisan Pantai yang menjejaskan kualiti hidup seramai 50,000 orang ia akan melibatkan peruntukan sebanyak RM22.14 juta.

81. Program Pencegahan hakisan di sepanjang Perairan Tanjung Piai, Pontian dengan peruntukkan RM45 juta.

82. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan mempertingkatkan keberkesanan prasarana awam di luar bandar, peruntukan RM50.15 juta meliputi bekalan air luar bandar, RM11 juta, jalan-jalan luar bandar, RM38.15 juta dan bekalan elektrik luar bandar, RM 1 juta.

83. Satu Pelan Induk akan disediakan merangkumi 2 bahagian utama iaitu Pelan Induk Pengangkutan Awam Johor dan Pelan Tindakan Pengangkutan Awam Daerah.
B. MENGUKUH KEERATAN SOSIAL DAN MEMASTI KESELAMATAN LINGKUNGAN85. Rukun Tetangga dan Skim Rondaan Sukarela terus diperkukuhkan di kawasan perumahan dengan peruntukkan RM900,000.


86. RM4 juta diperuntukkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memasang lebih banyak lampu awam di kawasan tumpuan ramai bagi mengelakkan kejadian jenayah.


87. Penambahan anggota Polis Bantuan berjumlah 1,100 orang yang akan ditempatkan di Iskandar Malaysia.


88. Sebuah lagi Ibu Pejabat Polis (IPD) akan dibina di kawasan Nusajaya yang dianggarkan bernilai RM117 juta.
C. MEMBANGUNKAN DESA LESTARI

89. Kerajaan telah memperuntukkan RM4.4 juta untuk membina 100 unit rumah secara berkelompok kepada golongan sasar di kawasan Sedili Kecil, Kota Tinggi.


90. Program Pembangunan Kampung Tradisional di antara kerjasama kerajaan negeri dan KEJORA, peruntukan RM11.5 juta untuk membina kemudahan awam dengan selesa.


D. MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG ISLAMI DAN BERAMAL SOLEH

91. RM457,600 untuk pelaksanaan Program Iqra’ dan Fardu Ain (IQFA) kepada kanak-kanak yang mengikuti pembelajaran dan asuhan awal di tadika-tadika KEMAS.

92. Pemberian imbuhan tahunan kepada guru-guru KAFA dan elaun khas cuti bersalin.


93. Kerajaan negeri sedang di dalam peringkat kajian bagi semakan semula gaji guru agama di negeri Johor.94. Melaksanakan Pelan Strategik Pendidikan Islam Johor yang akan menggubal empat perkara asas, iaitu melestarikan pendidikan agama, menambah baik kesemua kemudahan pembelajaran serta pengajaran yang memberi penekanan kepada teknologi digital, ganjaran setimpal kepada guru-guru dan menjadikan Johor sebagai Hab Pendidikan Antarabangsa Aliran Agama.

95. RM2 juta bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan peningkatan tahap kebersihan sekolah-sekolah agama yang mempunyai jumlah pelajar melebihi 1,100 pelajar.

96. RM2.82 juta untuk Badan Kebajikan Sekolah Rendah Agama Bersepadu Johor dengan pecahan RM5,000 bagi setiap sekolah yang melibatkan penglibatan sebanyak 564 sekolah.97. Festival Kesenian Islam Johor akan dijadikan acara tahunan.


98. RM44.5 juta bagi bantuan perubatan dan penjagaan kesihatan seperti rawatan hemodialisis yang akan ditambah baik dan dipertingkatkan.

99. RM1.8 juta diperuntukkan, melalui Perbadanan Islam Johor (PIJ) untuk tambahan dua lagi Pusat Rawatan Dialisis yang akan dibuka di Ayer Hitam dan Pasir Gudang.

100. RM18.4 juta bagi golongan mualaf, di mana dana zakat akan diperuntukkan untuk memastikan kebajikan saudara kita terbela, termasuk bantuan seperti perumahan, pendidikan, bantuan Hari Raya, perubatan, perniagaan dan kebajikan.

101. Elaun Ketua Kampung akan dinaikkan dari RM800 kepada RM1,000.102. Elaun Pusat Pelatih Dalam Komuniti (PDK) dinaikkan dari RM800 kepada RM1,000.

103. RM3 juta bagi memperkasakan pertubuhan yang mewakili pelbagai lapisan masyarakat, melalui Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

104. Tabung Pembangunan Perkuburan Islam Berpusat dan Bersepadu ditubuhkan di bawah MAIJ di dalam kawasan Iskandar Malaysia di kawasan berkeluasan 124 hektar di beberapa lokasi, termasuk Lima Kedai di Nusajaya, Kulaijaya dan Cahaya Masai di Pasir Gudang.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts

#BAJETJOHOR2015 - MEMBUDAYAKAN INOVASI, KREATIVITI DAN KEUSAHAWANAN BERDAYA SAING GLOBAL

STRATEGI KEEMPAT
MEMBUDAYAKAN INOVASI, KREATIVITI DAN KEUSAHAWANAN BERDAYA SAING GLOBAL


69. Penjenamaan semula Perbadanan Usahawan Johor Berhad kepada Pusat Pembangunan Usahawan Johor (EDC) yang telah beroperasi sejak September 2014.

70. Tiga Pusat Industri Kecil dan Sederhana (IKS) akan dibina di Air Hitam, Kota Tinggi dan Mersing yang akan dijadikan pusat pengumpulan produk-produk IKS negeri Johor.

71. Perbadanan Islam Johor akan menyediakan inkubator atau ruang pejabat kecil bagi menggalakkan golongan belia untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan dengan peruntukkan RM3 juta. Program Bantuan Penjaja Kecil dan Program Bantuan Youth Collective dan Program Tajaan NGO Belia Islam akan diteruskan.

72. Program transformasi kedai runcit atau TUKAR akan digiatkan dengan tujuan menukar orientasi kedai runcit tradisional kepada kedai moden yang menjual barangan keperluan rakyat, dan memberi bantuan kepada 50 buah kedai seumpamanya. Peruntukan awal RM2 juta pada tahun 2014 dan ditambah lagi RM1.5 juta.


73. Kerajaan negeri dengan kerjasama IRDA menyasarkan pembangunan 1,000 usahawan muda yang terlibat dalam perniagaan berorientasikan model perniagaan maya.


74. Pusat Pembangunan Usahawan Johor (EDC) akan mengambil alih 68 unit premis komersial dan menawarkan ia kepada usahawan kecil dan sederhana bagi aktiviti perniagaan mereka. Premis komersil itu adalah di daerah Johor Bahru, Kluang, Muar dan Mersing.
75. Kerajaan Negeri Johor dengan kerjasama Pihak Berkuasa Tempatan akan menyediakan 300 ruang perniagaan dengan melibatkan kos RM10 juta dalam usaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi Johor agar terus mapan dengan disokong oleh golongan usahawan baru.

76. Penubuhan Koperasi Iskandar Malaysia dengan matching grant untuk perniagaan rantaian kedai runcit harga patut bagi menangani kos sara hidup dengan peruntukan RM10 juta.

77. Kerajaan negeri menerusi Perbadanan Islam Johor (PIJ) akan membangunkan tanah seluas 300 ekar untuk pembangunan kemudahan sementara aktiviti sokongan di Pengerang.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts


#BAJETJOHOR2015 - MEMBANGUNKAN MASYARAKAT BERILMU DAN BERKEMAHIRAN BAGI MENDUKUNG PERALIHAN KE ARAH EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN

STRATEGI KETIGA
MEMBANGUNKAN MASYARAKAT BERILMU DAN BERKEMAHIRAN BAGI MENDUKUNG PERALIHAN KE ARAH EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUANA. MEMBINA UPAYA INSAN UNTUK KEKUATAN BANGSA

57. Menyediakan akses kepada asuhan awal kanak-kanak. Dasar Kerajaan Negeri Johor menyasarkan agar menjelang tahun 2017, setiap anak-anak negeri Johor yang berusia empat tahun ke atas sudah berada dalam kelas pendidikan awal.

58. Pembangunan Hab Kemahiran Johor (Johor Skill Hub) di kawasan seluas 100 ekar dikenal pasti di daerah Kota Tinggi oleh Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) dengan peruntukan sebanyak RM225 juta bagi menyediakan pengajian meliputi sektor minyak dan gas, pengangkutan, pelancongan, Bioteknologi dan kesihatan.

59. Lembaga Pelabuhan Johor akan menubuhkan Centre of Excellence for Maritime Related Activities bagi memenuhi permintaan tinggi untuk tenaga kerja dalam industri Maritime dan pelabuhan. Ia akan melibatkan seramai 15,000 orang dalam tempoh lima tahun akan datang.

60. Program Johor Talent akan dipergiatkan dan diteruskan untuk mencari bakat terbaik di kalangan graduan untuk diberikan peluang latihan industri atau internship di sektor awam atau syarikat milik kerajaan.

61. RM1.5 juta kepada Program Duta Jauhar yang melibatkan penyertaan mahasiswa Anak Johor di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) seluruh negara, di mana program ini bertindak sebagai platform untuk mengemukakan idea dan pendekatan inovatif dalam melaksanakan projek transformasi komuniti.

62. RM260,000 di bawah Skim Biasiswa Sultan Ibrahim yang diperkenalkan semula untuk mencari bakat terbaik bagi ijazah tinggi peringkat Sarjana dan Kedoktoran Falsafah.

63. RM1.6 juta di bawah JCorp Education Sponsorship Programme (JESP) bertujuan menaja pelajar pra-siswazah dalam empat bidang, termasuk Ekonomi, Kejuruteraan, Undang-undang dan Perakaunan yang akan dimanfaatkan oleh 100 pelajar.

64. RM7.2 juta di bawah JCorp Chartered Accountancy Program (JCAP) yang akan melatih 100 akauntan bertauliah dengan menempatkan pelajar-pelajar terbaik firma-firma perakaunan terbaik dalam dan luar negara.

65. RM1 juta diperuntukkan bagi meringankan beban bayaran masuk universiti untuk anak-anak Johor. RM1,000 untuk peringkat Ijazah dan RM500 bagi peringkat Diploma.

66 RM2 juta untuk Tuisyen SPM YPJ yang melibatkan pelajar sekolah menengah aliran sains tingkatan 5 dengan penglibatan 148 sekolah seluruh negeri dan dimanfaatkan oleh 3,100 pelajar.

67. Potongan 'rebat' sebanyak 25% akan diberikan untuk semua pembayaran balik secara penuh pinjaman pendidikan YPJ, berkuat kuasa serta merta sehingga Jun 2015. Sehingga kini, seramai 13,300 peminjam YPJ sedang dalam tempoh balik pembayaran.

68. Seramai 25 orang pegawai tadbir kerajaan negeri akan diperuntukkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Master Degree. Kerajaan negeri juga mengambil ketetapan bahawa semua penjawat awam Johor mesti mengikuti sekurang-kurangnya 7 hari kursus atau latihan selama setahun bagi membangunkan potensi karier mereka.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts

#BAJETJOHOR2015 - MEMANGKIN KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT

STRATEGI KEDUA

MEMANGKIN KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT

 1. RM6.6 juta bagi bantuan makanan sihat kepada 15,000 murid miskin di Sekolah Agama Johor dengan peruntukan RM2.50 setiap murid untuk sehari sepanjang sesi persekolahan selama 1 tahun.
 2. RM 1.8 juta kepada 1,800 nelayan dengan pecahan RM 1000 setiap seorang di pesisir pantai Selatan Johor yang disahkan kelayakannya oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM).
 3. Sasaran pembinaan rumah mampu milik ditingkatkan daripada 28,000 unit kepada 37,000 unit bagi tempoh lima tahun akan datang, mulai tahun 2014
 4. Skim Sewa-Beli dengan sasaran 5,000 unit, termasuk 1,000 unit rumah berharga RM42,000 sehingga RM80,000 oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ), di mana penerima zakat berkelayakan akan mendudukinya secara percuma.
Had minimum kelayakan pendapatan isi rumah dinaikkan bagi pembelian Rumah Mampu Milik Johor dan Kedai Kos Sederhana di antara RM6,000 hingga RM7,000 kepada RM8,000.
 1. Baucar RM1,000 diberikan kepada pembeli ketika mengambil kunci rumah, mulai 1 Januari 2015 bagi mengurangkan deposit utiliti dan kos-kos berkaitan dengan pembelian rumah kos rendah dan sederhana.
 2. Perbadanan Johor akan mengambil alih tanah seluas 382 ekar di Kem Tebrau untuk membina lebih banyak rumah mampu milik, khusus untuk Bumiputera dan penduduk setinggan.
 3. Keluasan Tanah Rizab Melayu bertambah sebanyak 276,912.36 atau 14.6 peratus bagi tempoh, mulai tahun 1957 sehingga September 2014 mengikut pecahan 152,413.64 ekar pada tahun 1957 dan 429,386 ekar sehingga September 2014.
Mewartakan Kawasan Perindustrian Larkin sebagai rizab Melayu dan tidak memperbaharui hak milik secara pajakan di tanah berkeluasan 196 ekar itu.
 1. RM4 juta kepada masyarakat India dengan pecahan RM1.5 juta kepada bidang pendidikan; RM1.5 juta kebajikan dan RM1 juta untuk bidang keusahawanan
 2. RM5 juta untuk Program Johor Bersih dan Lestari 2015 melalui Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 3. RM40 juta bagi kerja-kerja menaik taraf Stadium Larkin secara berfasa di bawah Pembangunan Larkin Central Park, mulai 2015.

RM11 juta bagi pembinaan 56 gelanggang serbaguna dan 30 Gym Muafakat Johor. 
 1. Hab Belia Tempatan di Hutan Bandar Majlis Bandar Raya Johor Baru (MBJB) dan Hab Belia Antarabangsa dengan kos RM23.4 juta.
 2. Iskandar Malaysia Motorsport City and Fast Track akan dibangunkan dengan pelaburan komited sebanyak RM3 bilion.
 3. RM2.5 juta untuk kerja-kerja menambah baik secara berfasa Pusat Pentadbiran Yayasan Warisan Johor (YWJ) di Kompleks Mawar yang akan menempatkan Akademi Pembinaan Karaktor, kelas pemugaran tulisan jawi, kelas zapin dan pelbagai paparan seni akan dipergiatkan.
50. RM2.5 juta Pusat Pentadbiran Yayasan Warisan Johor akan dibina secara berfasa di Kompleks Mawar. Pembinaan Pembangunan Berfasa Pusat Warisan Johor akan menempatkan pelbagai aktiviti kebudayaan seperti Akademi Pembinaan Karaktor, kelas pemugaran tulisan jawi, kelas zapin serta pelbagai paparan seni akan dipergiatkan.

51. Memartabatkan Permainan tradisional di sekolah rendah dan menengah seluruh negeri Johor dengan peruntukan sebanyak RM250,000.

52. Peruntukan untuk promosi kebudayaan, kesenian dan warisan Johor dengan peruntukan sebanyak RM1 juta.

53. Insentif kerjaya sebanyak RM300,000, khusus untuk artis kebudayaan Yayasan Warisan Johor.

54. Tabung Amanah Warisan Johor sebanyak RM20 juta akan diperuntukkan bagi Projek Kembara Wangsa. Peruntukan ini akan digunakan untuk menaik taraf prasarana dan pemulihan tapak-tapak bersejarah di sepanjang Sungai Johor.

55. RM4.3 juta diperuntukkan bagi Pembangunan Muzium Timbalan Setia Negeri dan Muzium Mersing akan dibangunkan pada tahun 2015.

56. Bagi memastikan kelangsungan budaya dan penulisan masyarakat tempatan, kerajaan negeri akan memperuntukkan RM100,000 bagi penganjuran aktiviti Persatuan Penulis Johor.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts

#BAJETJOHOR2015 - MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MERANGSANG PELABURAN


STRATEGI PERTAMA
MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MERANGSANG PELABURAN


28. Fokus kita ialah mengangkat kedudukan Johor sebagai destinasi pelaburan pilihan yang kompetitif, menarik dan mengekalkan sebanyak mungkin pelaburan langsung asing dan domestik sekaligus mewujudkan pekerjaan bermutu dalam masa paling pantas. Johor yang kita dambakan tidak lagi sekadar ‘economically distance from Singapore’ tetapi pesaing dan pelengkap yang mempunyai nilai tambah tersendiri. Strategi Pertama ini akan disokong oleh tiga inisiatif strategik berikut;

(i) Merancakkan Pertumbuhan Dalam Bidang Keberhasilan Strategik

29. Di bawah inisiatif ini, Kerajaan Negeri akan melipatgandakan usaha menarik pelaburan strategik ke Johor dan Iskandar Malaysia. Suka saya nyatakan di sini sejak tahun 2006 sehingga September 2014, jumlah pelaburan komited yang terkumpul di Iskandar Malaysia adalah setinggi RM 156 bilion yang menunjukkan keyakinan berterusan pelabur terhadap prospek dan potensi pembangunan ekonomi di Negeri Johor.

30. Lebih penting, setiap pelaburan di Johor sama ada pelaburan domestik atau pelaburan langsung asing, harus menghasilkan peluang pekerjaan kepada rakyat Johor. Kebergantungan kepada buruh asing harus dikurangkan. Berdasarkan unjuran menerusi Pelan Induk Ekonomi Negeri Johor 2010-2020 dianggarkan sebanyak 1.827 juta rakyat Negeri Johor akan termasuk dalam golongan pekerja berbanding 1.563 juta pekerja pada masa ini.

31. Justeru kita akan terus memberi penekanan kepada sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru iaitu industri minyak dan gas, perkhidmatan dan bioekonomi. Pemfokusan ini walau bagaimanapun tidak akan sesekali mengabaikan kepentingan pertumbuhan sektor ekonomi lain. Kerajaan akan terus berusaha menarik pelaburan dalam sektor ekonomi tradisional seperti industri tekstil, perabot, pengilangan serta pertanian.

32. Bagi sektor strategik minyak dan gas, Kerajaan Negeri Johor akan terus bekerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan dan PETRONAS untuk menjayakan projek Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang (PIPC). Projek PIPC ini memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti industri berteknologi tinggi dan berinovasi, dan melibatkan pekerja-pekerja berilmu, berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Oleh yang demikian, Kerajaan Johor berharap ia akan dapat menarik lebih ramai bakat terbaik untuk bekerja dan menetap di Johor sekaligus menyumbang kepada kerancakkan ekonomi domestik Johor.

33. Bagi sektor perkhidmatan, kerajaan akan memberi fokus kepada industri pelancongan, pendidikan dan kesihatan. Dalam disiplin pendidikan, Iskandar Malaysia dan Pagoh di daerah Muar akan terus diketengahkan sebagai pusat pendidikan tinggi dengan usaha menarik pelaburan luar dan domestik. Untuk sektor kesihatan pula, pengalaman luas Kumpulan Perubatan Johor (KPJ) akan dimanfaatkan bagi menjadikan Johor Hab Kesihatan dan Perawatan Global.

34. Pertumbuhan Johor akan juga dipacu dengan pesat oleh sektor bioekonomi dengan penumpuan kepada tiga perkara utama;

Pertama: Menyokong pertumbuhan industri kecil dan sederhana yang berorientasikan bioteknologi melalui program 'Jelajah Bioekonomi Johor' dengan peruntukan RM 250 ribu. Ini akan memberi manfaat kepada usahawan-usahawan tempatan di daerah-daerah dalam negeri Johor melalui proses Penjenamaan dan Promosi. Pada waktu yang sama, usaha membangunkan usahawan berasaskan ‘bio’ akan dijalankan dengan mengenal pasti keperluan perniagaan seperti membuka pasaran baharu dan mengenal pasti rakan teknologi dan komersil. Ini akan membolehkan lebih banyak lagi usahawan tempatan melibatkan diri dalam ‘rantaian ekonomi bernilai tinggi yang baharu’. Selain daripada itu program ini juga merupakan satu bentuk medium untuk mengumpul kekuatan bidang bioteknologi di negeri Johor melalui media utama.

Kedua: Mempergiat penglibatan masyarakat dalam sektor bioteknologi melalui Program Pembangunan Bioekonomi Komuniti (BCDP) dengan kos pembangunan sebanyak RM 8.9 juta dengan kerjasama Kerajaan Persekutuan melalui BiotechCorp. Program ini akan melibatkan kerjasama antara pembekal teknologi dari syarikat-syarikat Bio-Nexus dan berasaskan ‘bio’ dengan kumpulan komuniti hampir 100 orang peserta bagi setiap daerah melalui ‘contract farming’ atau perladangan kontrak. Inisiatif ini akan membantu mempertingkatkan nilai tambah hasil pertanian masyarakat melalui program bimbingan terancang dan perkongsian teknologi. Selain meningkatkan daya saing ekonomi dan pendapatan masyarakat, ia juga akan mendedahkan masyarakat kepada teknologi pertanian termaju. Projek permulaan akan dijalankan di daerah Kota Tinggi dan Segamat. Lima sektor telah dikenal pasti iaitu Lembu Tenusu, Tanaman Rumput Ternakan, Tanaman Herba, Tanaman Stevia dan Perusahaan Madu Lebah.

Ketiga: Kerajaan akan memperuntukkan RM 700 ribu bagi melaksanakan program untuk membina upaya modal insan dalam sektor bioteknologi melalui penubuhan ‘National Biotechnology Talent Development Centre’ (NBTDC) di Johor. NBTDC akan bertindak memberikan maklumat dan latihan berkenaan industri bioteknologi kepada pelajar di universiti sebagai pendedahan awal dalam bidang pekerjaan. Inisiatif ini mensasarkan untuk melahirkan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi dalam sektor bioekonomi dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan pesat industri strategik ini.

35. Pengurangan rintangan perdagangan juga akan diberikan keutamaan bagi membolehkan Johor terus menjadi destinasi pelaburan pilihan yang kompetitif. Oleh itu, Pusat Pelaburan Negeri Johor (JSIC) yang berperanan antara lain sebagai ‘one stop centre’ bagi memudahkan proses kedatangan pelabur telah diperuntukkan sebanyak RM 1.5 juta untuk tahun 2015 bagi melaksanakan tanggungjawab mereka.

(ii)Mengukuhkan Ekonomi Desa Melalui Pertanian Lestari

37. Bagi tahun 2015, Kerajaan Negeri memperuntukkan sebanyak RM 4 juta bagi menjayakan Program Galakan Usahawan oleh Jabatan Pertanian Johor bagi mempertingkatkan kebolehsaingan kumpulan usahawan dalam sektor pertanian. Ia akan diagihkan melalui tiga projek iaitu projek industri kecil (PIK), projek pembangunan tanah terbiar (PPTT) dan Skim Pinjaman Satu Mukim Satu Industri (SMSI).

38. Untuk memastikan kecukupan bekalan daging tempatan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar dengan kerjasama Johor Corporation akan meningkatkan pengeluaran daging lembu berskala besar melalui ladang satelit mereka di Kota Tinggi, Muar dan Segamat. Ia akan melibatkan 21 peserta dengan penghasilan 18,900 ekor lembu matang setahun dengan peruntukan RM 3 juta.

39. Kerajaan juga melalui Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) akan memperuntukkan RM 2 juta bagi membantu pengusaha tanaman nanas yang mempunyai keluasan kurang daripada 15 ekar bagi meningkatkan pengeluaran mereka.

40. Menyedari bahawa keluasan tanah pertanian adalah semakin berkurangan, Kerajaan telah membuat keputusan untuk membeli sekaligus menyelamatkan tanah-tanah pertanian yang dimiliki oleh Orang Melayu supaya tidak terjual kepada pihak lain. Bagi tujuan tersebut Kerajaan Negeri akan memperuntukkan RM 20 juta kepada Permodalan Darul Ta’zim untuk pembelian tanah-tanah pertanian ini dan ia akan disewakan kepada koperasi-koperasi dan usahawan Bumiputera terpilih di negeri Johor untuk membangunkan aktiviti-aktiviti pertanian.

(iii) Menjadikan Johor Jauhari Selatan Dan Destinasi Pelancongan Terbaik Malaysia

41. Sektor pelancongan adalah antara sektor paling pantas pertumbuhannya di peringkat global ekoran peningkatan jumlah kelas pertengahan yang drastik dampak globalisasi. Johor tidak boleh ketinggalan dalam menjadikan sektor pelancongan penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Johor mempunyai potensi yang sangat besar. Malah kedudukannya antara Melaka dan Singapura menjadikan Johor sangat strategik untuk menjadi Hub Pelancongan Wilayah Selatan. Pada tahun 2013, Negeri Johor adalah negeri kedua paling dikunjungi oleh pelancong antarabangsa di Malaysia selepas ibu negara Kuala Lumpur.

42. Bagi merancakkan industri pelancongan, Kerajaan Negeri mensasarkan Johor mesti mempunyai lima produk pelancongan berkepentingan global menjelang tahun 2017.
Lima produk tersebut ialah:

Pertama: Membangunkan alam sekitar Endau Rompin sebagai pusat pelancongan dan penyelidikan alam sekitar terulung di Asia Tenggara.

Kedua: Kedudukan Tanjung Piai, Pulau Kukup dan Sungai Pulai sebagai tapak RAMSAR akan dipulihara dan dibangunkan sebagai tapak rekreasi dan penyelidikan paya bakau berkepentingan antarabangsa yang mesti dilawati.

Ketiga: Menjadikan Johor Pusat Kebudayaan Melayu utama dunia. Johor harus dikenali sebagai destinasi yang mempamerkan kerencaman dan ketinggian budaya Melayu yang unik. Ia akan menjadi pusat busana, seni, tarian, bahasa, serta warisan alam Melayu yang kaya.

Keempat: Menjadikan Johor pusat persidangan bertaraf antarabangsa, dan

Kelima: Menjadikan Johor hab pelancongan keluarga dengan tarikan seperti Angry Birds Indoor Theme Park, Legoland, Hello Kitty World, Johor Premium Outlet, Desaru, dan aktiviti rekreasi persekitaran Gunung Ledang serta pelbagai lagi destinasi tarikan yang sesuai untuk bersama keluarga.

43. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan melalui ECER telah memperuntukkan RM 31.4 juta bagi membangunkan prasarana eko pelancongan dengan konsep Hutan Hujan ke Terumbu Karang atau ‘Rainforest to Reef’ di Taman Negara Endau Rompin. Projek ini akan dilaksanakan secara berfasa bermula tahun hadapan dalam tempoh lima tahun.

44. Bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Wetland, IRDA akan menganjurkan ‘4th Iskandar Malaysia Eco Tourism Summit’ pada tahun 2015. Ini penting untuk mempromosikan Iskandar Malaysia sebagai destinasi eko pelancongan terkemuka di rantau ini di samping dapat menjana ekonomi rakyat terutama rakyat luar bandar melalui program Kawan Iskandar Malaysia.


45. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan peruntukan berjumlah RM 15 juta bagi menaiktaraf jalan akses ke kawasan pelancongan Tanjung Piai, Pontian.

46. Bersempena Tahun Festival Malaysia 2015, pelbagai festival sukan, seni dan budaya akan dianjurkan oleh Kerajaan Negeri dengan peruntukan sebanyak RM 1 juta. Dua Festival yang dijangka bakal menjadi tumpuan antarabangsa ialah Festival Layang-Layang Sedunia dan Festival Zapin. Sehubungan itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan juga telah meluluskan kos sebanyak RM 4.85 juta bagi menaik taraf Bukit Layang-layang di Pasir Gudang sebagai kawasan tarikan utama pelancongan dengan dana permulaan berjumlah RM 1 juta akan diperuntukkan pada tahun 2015.

47. Bandar Johor Bahru juga akan dibangunkan sebagai ‘Urban and Heritage Trail’ bagi memperlihatkan kepada dunia kekayaan warisan Johor. Ini termasuk menjenamakan dan menaiktaraf prasarana pelancongan, menjenamakan semula Bazar JB, mewujudkan Stesen Seni dan menyediakan perkhidmatan bas percuma JB Di Hatiku.

48. Di Nusajaya ini sendiri, Taman Warisan Semulajadi Nusajaya akan dibangunkan oleh Kerajaan Negeri dengan kerjasama UEM Sunrise melibatkan kawasan 300 ekar. Sebagai permulaan dana sebanyak RM 25 juta telah disediakan bagi pembangunan projek ini. Kawasan riadah ini akan menempatkan Taman Tanaman Tropika dan Taman Koleksi Tumbuhan, yang kedua-duanya dikhususkan untuk tujuan pelancongan, riadah, pendidikan dan penyelidikan sekaligus flora dan fauna sebagai anugerah alam yang berharga terus dipelihara.

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts 

#BAJETJOHOR2015 - ‘MEMBANGUNKAN JOHOR SECARA INKLUSIF’

BAJET
NEGERI JOHOR DARUL TA’ZIM
TAHUN 2015

‘MEMBANGUNKAN JOHOR SECARA INKLUSIF’

YANG AMAT BERHORMAT
DATO’ MOHAMED KHALED BIN NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR

PERSIDANGAN DEWAN NEGERI JOHOR
BERTARIKH 13 NOVEMBER 2014
MEMBANGUNKAN JOHOR SECARA INKLUSIF

A. MUKADIMAH
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Muafakat Johor
1. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya untuk membentang dan menerangkan kepada Dewan yang Mulia ini, cadangan Belanjawan Negeri Johor bagi tahun 2015. Namun, terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini, mewakili seluruh anggota pentadbiran Kerajaan Negeri, ahli-ahli Dewan serta semua lapisan rakyat Negeri Johor, merafakkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor atas termeterainya ikatan perkahwinan bersama Che’ Puan Khaleeda binti Bustamam yang berlangsung baru-baru ini.

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,
2. Saya bersama-sama dengan seluruh jentera pentadbiran Kerajaan Negeri menegaskan untuk kesekian kalinya, bahawa tanggungjawab kami adalah melakukan perkara yang paling wajar dan adil untuk Johor dan rakyatnya; yakni memberikan yang terbaik untuk Negeri Johor Darul Ta’zim. Namun tugas ini jauh dari selesai. Banyak lagi yang harus dirancang dan dilakukan. Dan hari ini, saya ingin melakar agenda seterusnya untuk Johor yang lebih membangun dan sejahtera; justeru Bajet 2015 adalah permulaan sebahagian daripada ikhtiar besar ini.

3. Berdasarkan segala yang akan dibentangkan hari ini, Dewan ini akan dapat melihat betapa pertumbuhan ekonomi kita adalah kukuh, berdaya saing, peluang pekerjaan berkualiti semakin bertambah serta jumlah defisit telah dan akan terus dikecilkan serta ditangani dengan baik. Namun begitu, jalan hadapan bagi Johor ialah manfaat kemakmuran ekonomi yang diagih adil secara inklusif, kehidupan rakyat disejahterakan dan perbendaharaan Kerajaan ditadbir dengan penuh telus dan amanah. Insya-Allah, dengan semangat muafakat, muhibah, pemikiran berpandangan jauh, dan kerja keras semua rakyat, Johor akan menjadi ‘the new economic powerhouse’ bagi Malaysia.

4. Maka, izinkan saya membentangkan Belanjawan Negeri Johor dengan tema ‘Membangunkan Johor Secara Inklusif’. Agenda ini adalah sebahagian daripada pelan jangka panjang Kerajaan Negeri untuk memastikan rakyat Johor dan lingkungannya, akan terus menikmati kehidupan aman, damai serta sejahtera. Malah akan berupaya untuk terus mara mencatatkan kejayaan demi kejayaan.

5. Apakah itu pembangunan inklusif? Pembangunan inklusif adalah pendekatan terkini dalam pembangunan ekonomi. Ia bertujuan memperbaiki taraf sosio-ekonomi dan memberikan pelbagai kesejahteraan hidup secara lebih adil, saksama dan menyeluruh. Pendekatan ini sangat relevan terutamanya untuk negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia; yang menyaksikan jurang keberadaan semakin melebar. Ada dua sebab utama mengapa pertumbuhan ekonomi dan program pembangunan kita mesti bersifat inklusif.

Pertama : Memulihkan Kesenjangan Agihan Kekayaan Dan Kemakmuran Ekonomi

6. Pertumbuhan ekonomi global menunjukkan pemulihan yang memberangsangkan, konsisten serta meyakinkan. Namun pada masa yang sama, jurang keberadaan antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar. Kajian Oxfam ‘Oxford Committee for Famine Relief’ menyatakan bahawa 80 individu terkaya dunia menguasai separuh dari milikan kekayaan global. Ini adalah jurang keberadaan yang meruncing dan harus dibetulkan. Maka fokus kita bukan sahaja memastikan pertumbuhan ekonomi terus segar dan pesat tetapi dividen kesejahteraan mesti dinikmati secara lebih saksama dan menyeluruh oleh masyarakat. Apa maknanya pembangunan yang pesat ini sekiranya meminggirkan ramai anggota masyarakat daripada mengecap peluang ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Kedua : Memberikan Kesejahteraan Hidup Yang Melangkaui Aspek Material

7. Jurang dalam kerangka pembangunan seringkali dikaitkan dengan kadar pendapatan. Malah kemiskinan selalu diukur dengan hanya merujuk angka pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup melangkaui hanya jumlah pendapatan. Isu dasar seperti peluang dan kualiti pekerjaan yang rendah dan terhad, tahap kesihatan yang tidak setaraf negara maju, kualiti pendidikan yang terkebelakang serta keupayaan untuk menjadi mandiri dan berupaya menjana pendapatan yang boleh mensejahterakan adalah turut termasuk dalam cakupan sesebuah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ini semua adalah ukuran sebenar dan tanda aras yang sah bagi sesebuah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

8. Berdasarkan kedua-dua alasan utama ini, pentadbiran saya telah mengambil pendekatan komprehensif untuk menilai semula strategi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Johor yang mesti melihat dan mengambil kira melangkaui indikator kewangan tradisional, ‘beyond traditional monetary indicators’.

9. Oleh yang demikian, Belanjawan 2015 yang akan saya bentangkan pada hari ini akan mempunyai tiga fokus utama iaitu:
Pertama; menggariskan dengan jelas dasar, strategi, pelan tindakan dan pendekatan baharu yang boleh merangsang dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Johor dengan kadar yang lebih pesat dan mapan;
Kedua; memastikan pertumbuhan dan pembangunan yang direncanakan bersifat inklusif; dan
Ketiga; melaksanakan amalan perbelanjaan yang berhemah, terancang serta berorientasikan pencapaian.

10. Saya yakin ketiga-tiga fokus ini akan mampu menangani ‘kesenjangan’ dan ‘jurang’ agihan kekayaan dalam masyarakat kita sekaligus memberikan kesejahteraan hidup melangkaui aspek material.

B. PRESTASI DAN CABARAN EKONOMI

PRESTASI DAN KEDUDUKAN EKONOMI MALAYSIA

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

11. Bagi memberikan konteks yang lebih jelas, izinkan saya merumuskan secara ringkas prestasi dan kedudukan semasa ekonomi Malaysia, yang menunjukkan trend yang memberangsangkan. Dalam tempoh suku pertama 2014 sahaja, pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar adalah sebanyak 6.2%, iaitu kadar tertinggi yang pernah dicatatkan sejak suku keempat 2012. Malah, pencapaian ini adalah lebih baik berbanding Filipina (5.7%), Indonesia (5.2%), Singapura (5.1%) dan Thailand (- 0.6%).

12. Prestasi dan pencapaian ini adalah hasil daripada langkah positif program transformasi Kerajaan yang dilaksanakan sejak 2009. Selain daripada aktiviti ekonomi domestik yang kekal cergas serta perdagangan luar yang bertambah baik, keadaan ini turut disokong oleh asas-asas ekonomi yang mantap seperti paras simpanan domestik yang tinggi, rizab antarabangsa yang kukuh, sistem perbankan yang teguh, kadar pengangguran yang rendah dan momentum kegiatan pelaburan yang terus rancak.

13. Berdasarkan Indeks Keyakinan Pelaburan Langsung Asing (FDICI) yang dikeluarkan oleh firma perunding pengurusan global, A.T. Kearney, Malaysia kini berada di kedudukan ke-15, berbanding tempat ke-25 yang dicatatkan pada tahun 2013. Keyakinan ini turut dicerminkan dengan peningkatan tertinggi pelaburan langsung asing sebanyak RM 38.2 bilion pada tahun 2013 berbanding RM 28.5 bilion pada tahun 2012.

PRESTASI DAN KEDUDUKAN EKONOMI JOHOR

14. Bagi negeri Johor, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia, ekonominya telah berkembang pada kadar 4.9% pada tahun 2013 melebihi kadar nasional iaitu 4.7%. Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan, bagi tahun 2013 Johor menjadi di antara penyumbang utama kepada momentum pertumbuhan nasional selain kawasan Lembah Klang. KDNK bagi negeri Johor telah merekodkan nilai sebanyak RM 72.28 bilion yang secara konsisten didominasi oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan.

15. Sektor perkhidmatan telah mencatatkan pertumbuhan 4.1% dengan nilai KDNK sebanyak RM 35.16 bilion yang didorong oleh kerancakan aktiviti subsektor penginapan & restoran serta perdagangan borong dan runcit. Manakala sektor pembuatan negeri Johor telah merekodkan pertumbuhan 4.6% dengan nilai RM 24.4 bilion pada 2013. Pertumbuhan ini dijangka akan bertumbuh pesat pada beberapa tahun akan datang setelah menerima jumlah pelaburan yang besar iaitu lebih RM 33 bilion bagi tempoh 19 bulan bermula Januari 2013 sehingga Julai 2014.

16. Kerancakan pertumbuhan juga dapat dilihat dalam sektor perlombongan & pengkuarian serta pembinaan yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 14.3% dan 8.1% dengan nilai masing-masing sebanyak RM 96 juta dan RM 2.5 bilion. Meskipun sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sederhana iaitu sebanyak 2.9% dengan nilai RM 8.75 bilion, Johor kekal sebagai penyumbang kedua utama sektor pertanian nasional dengan sumbangan 15.6% daripada jumlah KDNK pertanian Malaysia.

17. KDNK Johor dijangka mampu mencapai pertumbuhan 5.6%-6.1% pada tahun 2014. Ini didokong oleh pelaburan tinggi pada tahun 2013 yang dijangka dapat direalisasikan sepanjang tahun ini. Statistik terkini berkaitan pelaburan bagi sektor pembuatan, Johor sekali lagi mencatatkan nilai pelaburan tertinggi iaitu sebanyak RM 18.7 bilion sehingga Julai 2014 sekaligus mengatasi nilai pelaburan tahun 2013 iaitu RM 14.4 bilion. Daripada jumlah tersebut RM 12.7 bilion merupakan pelaburan langsung tempatan (DDI) dan RM 5.9 bilion merupakan pelaburan langsung asing (FDI).

18. Peningkatan ini merupakan penerimaan pelaburan yang tertinggi yang belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Ini memberi keyakinan bahawa negeri Johor mempunyai potensi dan kekuatan dalaman yang besar dan tidak hanya bergantung kepada pelaburan langsung asing sahaja.

19. Meskipun pola pelaburan telah berubah kepada pelaburan domestik, kerajaan tidak menafikan sumbangan pelaburan asing dengan pelbagai negara termasuk Jepun, Singapura dan China terus menyuntik modal pelaburan mereka ke dalam ekonomi Johor. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri merakamkan penghargaan kepada pihak Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di atas usaha gigih dan pelbagai kerjasama di dalam pelbagai aspek yang ditunjukkan bagi merealisasikan pencapaian negeri Johor di dalam bidang pelaburan ini.

20. Bagi memastikan prestasi pembangunan ekonomi di Negeri Johor kekal berdaya maju, Kerajaan Negeri kini di peringkat akhir penyediaan Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor yang merupakan kesinambungan kepada Pelan Induk Ekonomi Negeri Johor 2010-2020. Pelan ini turut mengambil kira perancangan terkini yang dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) dan Pihak Berkuasa Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) bagi memastikan pembangunan yang lebih menyeluruh dan memanfaatkan lebih ramai rakyat Negeri Johor.


C. PERUNTUKAN BAJET 2015

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

21. Bajet 2015 menganggarkan Kutipan Hasil berjumlah RM 1,239.23 juta, manakala Perbelanjaan Mengurus berjumlah RM 1,235.41 juta. Oleh itu, lebihan bagi Bajet Mengurus tahun 2015 adalah sebanyak RM 3.82 juta. Bajet 2015 juga menyediakan peruntukan pembangunan dengan anggaran berjumlah RM 366.20 juta.

22. Dari segi kutipan hasil Kerajaan Negeri bagi tahun 2015, jumlahnya dianggarkan sebanyak RM 1,239.23 juta berbanding anggaran tahun 2014 yang berjumlah RM 1,064.60 juta. Daripada jumlah tersebut, Hasil Cukai dianggarkan sebanyak RM 425.96 juta, Hasil Bukan Cukai RM 607.97 juta dan Terimaan RM 205.29 juta.

23. Di bawah Peruntukan Mengurus berjumlah RM 1,235.41 juta, sejumlah RM 384.60 juta adalah bagi Emolumen, RM 307.49 juta disediakan bagi Perkhidmatan dan Bekalan, manakala RM 494.15 juta diperuntukkan kepada Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap. Sejumlah RM 21.22 juta disediakan untuk Pembelian Aset dan RM 27.95 juta untuk Perbelanjaan-perbelanjaan Lain.

24. Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2015 adalah berjumlah RM 366.20 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM 260.03 juta disediakan bagi perbelanjaan Infrastruktur serta Kemudahan Pentadbiran, RM 39.09 juta bagi Program Pembangunan Agama Islam, RM 20.74 juta bagi Program Pertanian dan Kemudahan Asas, RM 31.52 juta bagi Projek Pengairan Dan Saliran, RM 2.16 juta bagi Perumahan dan sejumlah RM 12.16 juta disediakan bagi Perhutanan dan Pelancongan manakala selebihnya sebanyak RM 0.5 juta diperuntukkan bagi wang cadangan belanja mengejut.


D. LIMA STRATEGI UTAMA BAJET 2015

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

25. Walaupun prestasi ekonomi Johor tampak kukuh dan berdaya saing, namun seperti yang saya katakan sebentar tadi, pertumbuhan ekonomi bukanlah segala-galanya. Saya sedar dan peka bahawa cabaran yang lebih besar ialah menangani ‘cakupan ketaksamaan yang mencapah’ atau ‘the multidimensional nature of inequalities’.

26. Dalam konteks ini, pentadbiran saya percaya rakyat lebih tahu apa yang mereka perlu dan mahu. Justeru, melalui aduan, saranan, harapan dan luahan rasa rakyat dalam Pelan Suara Hati Johor, yang merupakan suatu pendekatan inovatif dalam membangunkan satu bentuk baharu kerjasama dan penyertaan dalam tadbir urus, kerajaan akan memastikan pembangunan yang dirancang akan bersifat menyeluruh dan inklusif. Terutamanya semasa proses penggubalan dan pelaksanaan polisi yang memberi kesan besar kepada rakyat. Tidak kiralah sama ada dalam bentuk perolehan monetari mahupun kesan dimensi-dimensi ekonomi yang lain.

27. Menyedari hakikat ini, kerajaan memberikan tumpuan untuk menterjemahkan aspirasi pembangunan inklusif ini dengan menggariskan LIMA STRATEGI UTAMA yang akan didukung oleh pelbagai program dan inisiatif strategik iaitu;

STRATEGI PERTAMA:
MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MERANGSANG PELABURAN

STRATEGI KEDUA:
MEMANGKIN KESEJAHTERAAN HIDUP RAKYAT

STRATEGI KETIGA:
MEMBANGUNKAN MASYARAKAT BERILMU DAN BERKEMAHIRAN BAGI MENDUKUNG PERALIHAN KE ARAH EKONOMI BERASAS PENGETAHUAN

STRATEGI KEEMPAT:
MEMBUDAYAKAN INOVASI, KREATIVITI DAN KEUSAHAWAN YANG BERDAYA SAING GLOBAL

STRATEGI KELIMA:
MEMODENKAN PRASARANA SERTA MENGUKUHKAN KEPERCAYAAN AWAM TERHADAP PENTADBIRAN DAN INSTITUSI KERAJAAN

Sumber: https://www.facebook.com/MohamedKhaledNordin?fref=ts