Monday, 11 May 2015

Tabah Rizab Melayu Terus Bertambah.


imageRekod terkini pada 30 April 2015, keluasan tanah rezab melayu berjumlah 554,924.620 hektar, atau 29.2 peratus. Ini merupakan pertambahan sebanyak 122,766.890 hektar ataupun 6.4 peratus .


Peningkatan ketara 6.4 % daripada keluasan Johor dalam masa tidak sampai setahun berbanding peningkatan 14.8% sejak merdeka sehingga September 2014 menunjukkan bukti kukuh janji Kerajaan Johor bukan saja mempertahankan malah meningkatkan tanah rizab Melayu. Ini iltizam saya selagi saya menjadi MB Johor.
No comments:

Post a Comment