Wednesday, 3 May 2017

Muafakat Ke Arah Johor Berkemajuan, Rakyat Sejahtera

UCAPAN YAB DATO MOHAMED KHALED BIN NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR
EXCO AWAYDAY 2017
PADA HARI SELASA, 02 MEI 2017
DI PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA PERSADA JOHOR,
JOHOR BAHRU
JAM 9.00 PAGI

Tuan-tuan dan puan-puan #TeamJohor sekalian,
1. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama merafakkan sepenuh kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T., kerana dengan izinNya kita diberikan ruang dan kesempatan menjayakan EXCO Awayday 2017 pada pagi ini. Marilah kita turut mengambil peluang ini memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Junjungan Besar, Nabi Muhammad S.A.W dan ahli keluarga baginda.

2. Pemukiman Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO Awayday ini adalah satu acara penting dalam kalendar pentadbiran kerajaan Johor. Ia merupakan kemuncak kepada Agenda Kepimpinan
Berprestasi Kerajaan Negeri. Segala pencapaian dan laporan yang kita dengar hari ini, adalah rumusan dan kompilasi pencapaian semua Pengerusi Jawatankuasa Negeri atau EXCO, mengikut KPI masing-masing bagi tahun 2016.

3. Jadi, acara pada hari ini mensasarkan dua matlamat penting. Pertama, ia harus menjadi satu platform umum kepada setiap EXCO untuk berkongsi dan membentangkan pencapaian tahunan portfolio masing-masing.

4. Dan kedua, EXCO Awayday ini adalah sesi memantapkan sinergi, kebersamaan serta kerjasama antara Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, para pelaksana, penjawat-penjawat awam dari
agensi negeri mahupun persekutuan serta Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri.


Untuk makluman semua,
5. Selari dengan dasar inklusif Kerajaan Negeri, serta peralihan kita untuk menjadi sebuah kerajaan digital, program EXCO Awayday ini turut disiarkan secara langsung melalui FB live di akaun media sosial Facebook saya.

6. Kepada mereka yang sedang mengikuti majlis ini di FB live saya, saya harap anda semua akan turut mendapat maklumat yang lebih jelas dan tepat mengenai dasar, perancangan dan prestasi semasa Kerajaan Negeri Johor.

Tuan-tuan dan puan-puan,
7. Dalam tempoh 12 hari lagi iaitu pada 14 Mei, genap empat tahun saya memikul amanah dan mandat sebagai Menteri Besar Johor. Saya masih ingat, pada Mei 2013, apabila saya dan rakan-rakan
EXCO yang lain mengangkat sumpah menerima jawatan, kami mencapai konsensus bahawa terdapat 3 cabaran atau kebimbangan yang menuntut perhatian dan fokus segera di Johor.

8. Pertama, seperti di kebanyakan negeri di Malaysia, wujud sentimen perkauman, terutamanya yang diburukkan oleh gimik dan polemik politik, yang berpotensi merebak menjadi budaya dan mentaliti
harian.

9. Perkara ini dikeruhkan lagi dengan pendekatan populist yang sering diambil mudah dan dijadikan gula-gula politik tanpa mementingkan kesahihan fakta dan pertimbangan kesan jangka masa panjang.
Justeru, sebagai remedi, kita perkenalkan konsep Muafakat Johor yang berlandaskan kepada seruan Muafakat Itu Berkat. Dan perkara ini kita perkemas pula dengan seruan #Team Johor yang mengajak
semua pihak untuk turut serta dalam sebarang ikhtiar menjadikan Johor negeri terbaik.

10. Kedua, seperti yang turut dialami oleh mana-mana ekonomi dunia yang lain, pertumbuhan ekonomi Johor yang pesat turut membawa bersamanya cabaran-cabaran yang besar kepada rakyat seperti isu pemilikan rumah, pekerjaan berkualiti serta peningkatan kos sara
hidup.

11. Namun, adalah tidak tepat untuk pihak Kerajaan Negeri sekadar meneka dan menentukan apakah enigma dan isu kehidupan rakyat Johor yang mesti difokuskan. Maka, kita santuni dan selami
masalah, keperluan dan harapan rakyat melalui Pelan Suara Hati Johor, yang menjadi asas kepada perancangan dasar serta agenda pembangunan kita.

12. Dan ketiga, kita melihat bahawa kerangka pemikiran, dasar dan pendekatan Kerajaan Negeri mesti dirancang agar sentiasa segar, bertepatan dengan perubahan zaman. Dan yang lebih penting, ia
mestilah disusun mengikut keperluan rakyat.

13. Kerajaan Negeri bukan sekadar menguruskan operasi negeri. Tetapi, Kerajaan Negeri perlu menjadi arkitek, katalis dan pendukung kepada potensi setiap rakyat, mencari jalan membongkar kebitaraan dan keperluan segenap penjuru negeri, dan pada masa yang sama,
memastikan sumber kewangan diguna dan dibelanjakan dengan
berhemah.

14. Justeru, kita perkenalkan Pelan Pertumbuhan Strategik Johor (PPSJ), Agenda Johor Mahir, Johor Prihatin, Johor Lestari, Johor Islami, Keusahawanan Johor serta pelbagai lagi dasar dan program, yang kesemuanya kita himpunkan di bawah Gagasan Johor Berkemajuan. Dan alhamdullilah, dalam tempoh hampir 4 tahun ini, segala usaha ini membuahkan pelbagai hasil dan pulangan yang
memberangsangkan.

15. Oleh itu, hari ini saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dan
mengulas 4 perkara penting.

16. Pertama, kemajuan semasa hasil pelaksanaan agenda kepimpinan berprestasi. Tahun lalu, dalam majlis ini, saya telah menerangkan secara terperinci mengenai kaedah yang Kerajaan Negeri gunakan dalam melaksanakan Agenda Kepimpinan Berprestasi.

17. Melalui pendekatan 5 langkah yang pernah saya terangkan sebelum ini, Kerajaan Negeri telah berjaya memastikan yang setiap EXCO Negeri Johor mempunyai KPI yang tersendiri.

18. Selepas 12 suku tahun perlaksanaannya, bilangan EXCO yang telah memperolehi skor 86% dan ke atas adalah seperti berikut:
a. Tahun 2014 - 9 EXCO;
b. Tahun 2015 - 7 EXCO; dan
c. Tahun 2016 - 7 EXCO.

19. Pada tahun 2015, iaitu tahun kedua perlaksanaan Agenda Kepimpinan Berprestasi ini, kita telah memperluaskannya dengan menetapkan pula KPI kepada beberapa Majlis, Perbadanan dan GLC negeri Johor. Kumpulan sasar kedua ini merangkumi 9 buah organisasi yang memainkan peranan penting sebagai instrumen Kerajaan Negeri membangunkan Johor.

20. Dan momentum tersebut diteruskan apabila pada awal tahun ini, semasa menyampaikan Amanat Tahun 2017 pada 26 Januari lalu, saya telah meminta supaya semua Pegawai Kanan Negeri Johor
pula diberikan KPI masing-masing.

21. Perkara ini mendapat sambutan dan maklum balas yang baik. Dan pada 25 April yang lalu, kita telah berjaya melancar dan memulakan peringkat pertama perlaksanaan KPI kepada pegawai-pegawai
Kanan Kerajaan Negeri Johor.

22. Sebagai permulaan, seramai 57 orang Ketua-ketua Jabatan dari kalangan Pegawai Tadbir Negeri Johor telah diberikan KPI rasmi. Ini termasuklah Pegawai Kewangan Negeri, Timbalan Setiausaha
Kerajaan (SUK) Pembangunan dan Pengurusan, Pegawai-pegawai Daerah, Pentadbir-pentadbir Tanah Daerah dan YDP-YDP.

23. Jadi, saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada YB Dato Haji Azmi selaku Setiausaha Kerajaan Johor dan semua pegawai yang terlibat dalam menjayakan perkara ini.

Hadirin sekalian,
24. Sepanjang 4 pembentangan Bajet Johor oleh saya bermula pada tahun 2014 sehinggalah 2017, Kerajaan Negeri telah mengumumkan
sebanyak 436 titik sentuhan, iaitu:
a. 87 titik sentuhan pada tahun 2014;
b. 104 titik sentuhan pada tahun 2015;
c. 119 titik sentuhan pada tahun 2016; dan
d. 126 titik sentuhan pada tahun ini.


25. Seluruh jentera kerajaan yang berkaitan telah bekerja keras memastikan yang setiap titik sentuhan yang diumumkan tersebut dilaksanakan dengan tersusun dan mendatangkan manfaat terbaik.

26. Sukacita saya maklumkan bahawa status titik-titik sentuhan yang telah melebihi 85% kemajuan berbanding sasaran tahunan adalah seperti berikut:
a. Tahun 2014 - 55 titik sentuhan;
b. Tahun 2015 - 74 titik sentuhan; dan
c. Tahun 2016 - 70 titik sentuhan.


27. Daripada segi disiplin fiskal serta kemasukan pelabur pula, pentadbiran Kerajaan Negeri telah berjaya merekodkan beberapa pencapaian yang membanggakan. Antaranya, kutipan hasil tahunan Kerajaan Negeri bagi 4 tahun terkini adalah melebihi RM1.5 bilion.

28. Dan jumlah ini antara yang tertinggi di Malaysia. Pengurusan fiskal yang terancang dan berdisiplin turut membolehkan kita mencatatkan lebihan tahunan atau surplus. Sekaligus mencatatkan baki berjumlah RM1.1 bilion untuk Akaun Disatukan Kerajaan Negeri bagi tempoh sehingga 31 Disember tahun lalu.

29. Malah, kecemerlangan Johor turut terserlah apabila mencatatkan jumlah penerimaan pelaburan diluluskan terbesar di Malaysia bagi sektor perkilangan untuk 4 tahun berturut-turut. Iskandar Malaysia, Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER) dan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang (PIPC) adalah contoh-contoh yang menunjukkan kedudukan Johor sebagai destinasi pilihan.


30. Syarikat milik negara seperti PETRONAS dan Khazanah Nasional telah melabur dengan jumlah yang amat besar di Johor. Begitu juga dengan syarikat-syarikat asing seperti Dyson Manufacturing daripada United Kingdom dan Lotte Chemical Titan daripada Korea.

31. Selain itu, salah satu cara yang adil untuk menilai prestasi dan pencapaian semasa Kerajaan Negeri adalah dengan mengimbas kembali Manifesto Negeri Johor pada PRU-13 yang lalu.

32. Manifesto bertemakan Mensejahterakan Rakyat tersebut merangkumi 20 perkara utama yang diperincikan melalui 84 akujanji. Dan saya suka memaklumkan bahawa kesemua 84 akujanji tersebut
telah dan sedang dalam tindakan seperti yang dijadualkan.

33. Apabila laporannya siap dalam sedikit masa lagi, kita akan mengeluarkan satu kad laporan Kerajaan Negeri bagi membolehkan seluruh rakyat Johor menyemak dan menilai sendiri prestasi dan kemampuan Kerajaan Negeri dalam mengotakan janji.

Hadirin dan hadirat,
34. Perkara kedua yang ingin saya sentuh adalah Kepentingan Budaya Kerja Berpasukan. Saya ingin tegaskan di sini. Segala perkembangan, kemajuan, dan pencapaian cemerlang yang saya kongsikan sebentar tadi bukan hasil kerja tunggal mana-mana individu secara berseorangan.

35. Ia adalah hasil kudrat, idea, usaha dan kerjasama setiap orang dalam #TeamJohor. Kesemua ini saya nyatakan untuk mengiktiraf bahawa ia adalah cerminan sebenar kepada komitmen serta kerja kuat semua pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung.

36. Ini kerana, kejayaan dan pencapaian Johor tidak akan boleh dicapai dengan ikhtiar atau tindakan seorang individu sahaja atau one man show.


37. Saya ingin berikan dua contoh hasil kerja berpasukan dalam kerangka #TeamJohor yang telah menyumbang kepada kejayaan kita hari ini.

38. Contoh pertama, bagaimana kita menjayakan pembangunan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang (PIPC) di Kota Tinggi. Salah satu komponen pembangunan di kawasan berkeluasan 6,242 ekar ini sebenarnya, bukan di atas tanah kosong.

39. Sebaliknya melibatkan sebidang tanah yang telah mempunyai penduduk atau dipanggil brownfield. Namun, demi menjayakan pelaburan terbesar PETRONAS di Malaysia yang bernilai USD27 bilion, Kerajaan Negeri harus menggalas tanggungjawab yang amat sukar dan mencabar. Iaitu mengalihkan penempatan sedia ada yang meliputi 7 buah kampung melibatkan populasi seramai 3,122 orang dan 1,000 buah rumah.

40. Selain itu, kita turut perlu memindahkan sebanyak 2,151 kubur Islam dan 3,286 kubur Cina, yang dikira sebagai sesuatu yang taboo dan boleh mengundang rasa marah.

41. Namun, demi memastikan penduduk yang terlibat bukan sahaja mendapat wang pampasan tetapi turut memiliki rumah, Kerajaan Negeri mengambil inisiatif yang adil dan segera dengan mewujudkan Skim Penempatan Semula di Taman Bayu Damai, Pengerang.

42. Alhamdullilah, sehingga kini, 949 daripada keseluruhan 1,000 unit rumah di kawasan penempatan baharu telah pun diduduki. Bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Sungai Kapal dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Tai Sin juga telah siap dan sudah mula digunakan.

43. Ketahuilah bahawa tidak mudah sebenarnya untuk melaksanakan proses ini. Ia memerlukan perancangan yang teliti, kemahiran rundingan yang tinggi, kecekalan melaksanakan tugas dan juga
integriti.

44. Hasil kerja keras dan kesungguhan semua pihak, di peringkat persekutuan, negeri, daerah serta pegawai daerah, projek pembangunan mega ini tidak menerima bantahan penduduk sehingga menjadi isu nasional.

45. Malah, kerjasama yang baik daripada semua telah menyumbang kepada 54 peratus kemajuan pembangunan PIC sehingga akhir tahun lepas.

Tuan-tuan dan puan,
46. Contoh kedua ialah apabila berlaku musibah kebakaran di tingkat dua Unit Rawatan Rapi, Hospital Sultanah Aminah (HSA) pada 25 Oktober tahun lalu.

47. Kita semua berasa sedih dan bersimpati kepada kesemua ahli keluarga 6 mangsa yang terkorban. Namun, di sebalik musibah yang tidak diingini ini, kita dapat melihat munculnya sikap murni dan jiwa mulia Bangsa Johor.

48. Pelbagai gerakan sukarela, petugas beruniform dari pelbagai unit, pemimpin masyarakat, sehinggalah kepada masyarakat umum. Kesemuanya hadir memberikan bantuan, menolong dengan kapasiti serta daya masing-masing.

49. Cuma harapan saya, kita akan terus mencari jalan untuk memantapkan budaya muafakat di kalangan #Team Johor. Biar ia menjadi ikatan terkuat yang memastikan kita kekal sebagai sebuah masyarakat yang saling memberi demi menjadikan Johor negeri terbaik, InsyaAllah.

Hadirin sekalian,
50. Perkara ketiga yang ingin saya sentuh pagi ini ialah keutamaan dalam memastikan keberhasilan atau delivering real results. Dalam ucaptama EXCO Awayday tahun lepas, saya telah menggariskan 3 mekanisme penting Agenda Kepimpinan Berprestasi, iaitu Mengukur Prestasi, Memacu Prestasi dan
Menghebah Prestasi.

51. Sepanjang setahun yang lepas, saya telah memberi penekanan khusus kepada proses Memacu Prestasi. Contoh terbaik yang saya ingin kongsi ialah apabila kita adakan Siri Lawatan Daerah oleh Menteri Besar. Siri lawatan rasmi ini telah diadakan dari semasa ke semasa bermula tahun 2013. Bagi tahun 2017, kita susun pula lawatan tersebut mengikut Parlimen, agar tiada kawasan Parlimen yang terlepas atau diabaikan. Maka, sejak Januari sehingga kini, saya telah melawat sebanyak 23 daripada keseluruhan 26 Parlimen di dalam Johor.

52. Matlamat segala lawatan ini mudah. Kita mahu memastikan yang segala agenda dan program pembangunan yang kita umumkan, dilaksanakan dengan cara terbaik dan mendatangkan keberhasilan
yang optimum kepada semua.

53. Untuk melihat contoh hasil kepada semua usaha ini, saya ingin kongsikan cerita 4 orang penerima manfaatnya.

54. Pertama, cerita Puan Meena yang menetap di Taman Bukit Kempas, Johor Bahru. Beliau mempunyai 3 orang anak dan suaminya Encik A. Manogaran adalah seorang pesakit diabetes yang telah kehilangan sebelah kaki akibat kemalangan jalan raya pada tahun 2013.

55. Bagi membuka punca pendapatan, Kerajaan Negeri melalui program Azam Kerja Muafakat Johor telah memberi bantuan peralatan memasak bagi menyokong perniagaan catering secara kecil-kecilan. Hari ini, walaupun Puan Meena turut mengalami masalah kesihatan, beliau telah berjaya menjana pendapatan mencecah sekitar RM1,000 sebulan hasil perniagaannya.

56. Selain itu, bagi meringankan kos sara hidup isi rumah ini, Puan Meena turut mendapat bantuan kewangan secara one-off di bawah Program Inklusif Masyarakat India. Manfaat yang diperolehi di
bawah Kerajaan Persekutuan pula adalah elaun khas bulanan kepada suami beliau yang merupakan pemegang kad OKU.

57. Tanpa kita sedari, sebenarnya, ramai yang telah menerima manfaat daripada pelbagai dasar dan inisiatif Kerajaan Negeri yang bersifat inklusif dan pro rakyat. Selain Puan Meena, bersama-sama kita pada pagi ini adalah Puan Zamzarina, Encik Chong dan Encik Zamri yang hari ini mereka semua menjadi tetamu saya.

58. Saya amat tertarik mengetahui latar belakang mereka dan bagaimana keberkesanan dasar Kerajaan Negeri telah sedikit sebanyak membantu menyelesaikan keperluan mereka. Puan Zamzarina misalnya. Beliau ialah ibu kepada 3 orang anak, dan mula menyara hidup sebagai guru tuisyen pada umur 23 tahun.

59. Bagi menarik minat pelajar ketika sesi pembelajaran, beliau telah mencipta resepi coklat sendiri, yang pada mulanya hanya untuk hidangan di meja belajar. Kemudiannya, resepi ini telah membawa
beliau menceburi perniagaan coklat.

60. Sebagai usahawan muda dan kecil-kecilan, beliau telah menerima bantuan peralatan dan mesin di bawah Program Galakan Usahawan (PGU) dan Skim Agropreneur Muda. Hasilnya, beliau telah berjaya mengembangkan perniagaan sendiri di bawah jenama Coco Damia, yang bukan sahaja dipasarkan di sekitar Johor. Tetapi telah berjaya menembusi pasaran Brunei dan Singapura.

61. Kita ikuti perbualan saya dengan beliau tempoh hari. Sekalung tahniah dan syabas kepada Puan Zamzarina.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
62. Cerita mengenai Puan Meena dan Puan Zamzarina ini menunjukkan kita sentiasa jelas bahawa antara peranan utama Kerajaan Negeri adalah memastikan keseimbangan peluang dan kesejahteraan bagi setiap rakyat.

63. Namun, kita sedar yang tidak ada gunanya pelbagai peluang yang banyak ini jika rakyat kita tidak dapat memanfaatkannya. Khususnya dalam aspek peluang pekerjaan. Kerana kita sedar bahawa Johor
jobs are for Johoreans.

64. Bertitik tolak daripada pendirian inilah, kita menggalakkan lebih ramai anak muda Johor mendalami bidang kemahiran, atau mendapatkan kelulusan melebihi peringkat sarjana muda.

65. Apabila kita kaji, ramai yang sebenarnya berminat melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana. Tetapi mereka perlu terus menjana pendapatan untuk menyara keluarga ataupun sememangnya tidak
mampu menanggung kos pengajian. Ini berlaku terutamanya, kepada mereka yang datang daripada keluarga miskin atau berpendapatan rendah.

66. Oleh itu, Kerajaan Negeri telah berkerjasama dengan Permodalan Darul Tazim (PDT), Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) dan Yayasan Zarith Sofiah melalui inisiatif Tabung Pendidikan Sarjana PDT. Tahun lepas, seramai 50 mahasiswa telah menerima bantuan bernilai RM10,000 seorang. Tahun ini, kita pertingkatkan jumlah penerima kepada 245 orang, dengan jumlah dana sebanyak RM5,000 seorang.

67. Antara penerimanya adalah Encik Chong yang berasal daripada Labis, Segamat, yang telah menerima bantuan ini tahun lepas. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Kimia Sumber daripada Universiti Malaysia Sarawak (UMS) dan kemudiannya mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

68. Bagi mengurangkan kos sara hidup, beliau tinggal bersama kakaknya yang secara kebetulan menetap tidak jauh daripada kampus utama UTM di Skudai. Kakaknya dahulu terpaksa melepaskan tawaran melanjutkan pengajian peringkat sarjana disebabkan tiada sumber kewangan. Ini perbualan saya bersama Encik Chong tempoh hari.


Tuan-tuan dan puan-puan,
69. Ini semua adalah contoh bagaimana Kerajaan Negeri menterjemahkan inisiatif berteraskan ekonomi berkesejahteraan dan inklusif. Kita faham kumpulan isi rumah B40 dan kumpulan isi rumah
sederhana M40, adalah golongan yang ramai terhimpit dengan bebanan kos sara hidup yang tinggi.

70. Oleh itu, Kerajaan Negeri memutuskan untuk mengambil langkah intervensi. Ini termasuklah, pertama, memperbanyakkan perkhidmatan bas percuma di negeri ini iaitu Bus Muafakat Johor. Kedua, membuka lebih banyak koperasi yang menawarkan barangan harian pada harga berpatutan seperti Kedai Harga Patut Muafakat Johor (ImCoop). Dan ketiga, memberikan rebat air kepada penerima dalam senarai e-kasih.

71. Dan inisiatif terbesar kita dalam aspek kesejahteraan hidup ini pastinya adalah agenda Rumah Mampu Milik kita yang berharga hanya RM150,000 dan ke bawah. Dalam manifesto PRU-13, kita menjanjikan untuk membina 6,000 unit Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ).

72. Sehingga Januari tahun ini, sebanyak 11,334 unit telah disiapkan. Selari dengan permintaan yang tinggi dan dasar perumahan Johor yang menetapkan perlunya ada RMMJ bagi setiap pembangunan, kita telah menambah sasaran awal ini menjadi 60,000 buah RMMJ, akan disiapkan dalam tempoh sehingga 2020.

73. Daripada jumlah ini, setakat 28 Februari 2017, seramai 14,925 pemohon telah menerima tawaran. Dan daripada jumlah penerima tawaran ini, ada yang berjaya mendapat pembiayaan daripada
institusi kewangan, dan ada yang gagal. Mereka yang tidak lulus ini tidak kita biarkan.

74. Sebaliknya, Kerajaan Negeri mengambil inisiatif memperkenalkan Skim Pembiayaan RMMJ melalui kerjasama strategik dengan AmBank, yang melibatkan saiz dana pembiayaan sehingga RM300 juta.

75. Antara keluarga yang telah menerima manfaat dasar RMMJ ini adalah keluarga Encik Zamri. Isterinya Puan Sumiati tidak berkerja dan setelah mendirikan rumah tangga selama 21 tahun, mereka kini mempunyai 3 orang anak.

76. Sebelum berpindah ke Taman Nusa Bayu, Iskandar Puteri, beliau terpaksa menyewa sebuah rumah milik mertuanya di Kampung Sungai Melayu selama 18 tahun.

77. Saya juga telah berkesempatan berbual dengan Encik Zamri yang berasal dari Batu Pahat tempoh hari, mendengar suara hati beliau. Ini sedutan perbualan saya dengan Encik Zamri.

Tuan-tuan dan puan-puan,
78. Perkara keempat dan terakhir yang saya juga ingin sentuh adalah fokus yang kita telah tetapkan untuk tahun ini.

79. Pertama, memastikan perlaksanaan lancar semua titik sentuhan Bajet Johor 2017 serta tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam peringkat perlaksanaan. Ini semua telah dijadikan KPI-KPI kepada para EXCO, Ketua-ketua Jabatan dan GLC-GLC Negeri.

80. Kedua, kita mesti berusaha menjayakan Pelan Pertumbuhan Strategik Johor (PPSJ) serta Pelan Pertumbuhan Daerah. Agar semua daerah di Johor dibangunkan mengikut perancangan dan
keperluan masing-masing.

81. Ketiga, kita mesti mencari jalan persediaan yang sewajarnya bagi berhadapan dengan gelombang Ekonomi Digital serta sektor ekonomi masa hadapan. Berhubung dengan perkara ini, saya suka
untuk maklumkan bahawa kita sedang di peringkat akhir menyiapkan kertas penubuhan Jawatankuasa Pemandu Ekonomi Masa Hadapan atau Special Committee on the Economic of the Future.

82. Ke-empat dan terakhir, sebagai rujukan dan rumusan kepada pelbagai pencapaian pembangunan Johor pada tahun lalu, saya dengan ini mengumumkan yang Kerajaan Negeri melalui kerjasama dengan Bait Al Amanah telah menyiapkan Johor Development Report 2016.

83. Laporan ini bukan sahaja menganalisis pelbagai aspek pembangunan negeri Johor bagi tahun 2016. Tetapi turut memuatkan saranan serta kajian kes yang boleh dipertimbangkan oleh Kerajaan
Negeri. Jadi, ambillah masa untuk bersama-sama menyemak dan meneliti laporan ini apabila penerbitan dan percetakannya siap sepenuhnya sedikit masa lagi. Ia adalah salah satu dokumen penting yang merekodkan segala prestasi, kedudukan serta pencapaian kita.


Tuan-tuan dan puan-puan,
84. Sebelum berakhir, marilah kita bersama-sama menerima segala pencapaian dan prestasi ini dengan minda yang terbuka dan positif. Mana yang baik, kongsi dan sebarkan dengan yang lain di luar sana. Mana yang kurang, datanglah beritahu saya dan seluruh jentera Kerajaan Negeri. Agar, kami semua berpeluang untuk membaiki keadaan dan terus memberikan yang terbaik untuk kita semua.

85. Saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras memastikan kejayaan dan pencapaian cemerlang Johor selama ini. Marilah kita menanam tekad untuk memastikan lebih banyak kejayaan mampu kita capai, terutamanya yang dilakukan secara bersama atas nama #TeamJohor.

Sekian, terima kasih.
Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wednesday, 22 March 2017

Daulat Tuanku : Ini yang Bangsa Johor mahu.


JOHOR BAHRU, 22 Mac – Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini berkenan melancarkan Rumah Impian Bangsa Johor Yayasan Sultan Ibrahim (RIBJ YSI) bagi membantu setiap rakyat Johor memiliki rumah sendiri.
Bagi tujuan itu, Bank Rakyat bersetuju memperuntukkan dana berjumlah RM500 juta untuk kemudahan pembiayaan.


Manakala pembeli yang layak juga hanya perlu membayar wang deposit serendah RM1.00 dengan tawaran pinjaman 100 peratus.


Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, Dato’ Kamaruzzaman Abu Kassim berkata pembangunan projek tersebut akan dilaksanakan di tiga lokasi di kawasan bandar raya Johor Bahru, selain rancangan untuk membinanya di daerah-daerah lain di negeri Johor.


“Ia akan dibina di Bandar Dato’ Onn, Bandar Baru Majidee dan Bukit Saujana, yang merangkumi dua kategori iaitu Rumah Impian Sultan Ibrahim dan Rumah Impian Bangsa Johor.


“Bagi Kategori Rumah Impian Sultan Ibrahim di Bandar Dato’ Onn, sebanyak 520 unit rumah akan dibina melibatkan komponen 190 unit rumah teres, 130 unit rumah berkembar dan 200 unit rumah sebuah.


“Ia akan dibina di atas tanah seluas 52.7 ekar, yang berharga dari RM80,000 hingga RM100,000 seunit.


“Bagi Kategori Rumah Impian Bangsa Johor di Bandar Baru Majidee, sebanyak 320 unit rumah akan dibina terdiri daripada dua blok yang masing-masing mempunyai 12 tingkat kediaman.


“Ia ditawarkan dengan harga kurang dari RM150,000 seunit, dan akan dibina di atas tanah seluas 6.8 ekar,” katanya.


Kerja-kerja pembinaan bagi kedua-dua kategori tersebut akan bermula pada pertengahan tahun ini dan dijangka siap pada penghujung 2019.


Menurutnya lagi, bagi Rumah Impian Bangsa Johor di Bukit Saujana pula, sebanyak 1,000 unit rumah ditawarkan dengan harga dari RM297,000 hingga RM420,000 seunit.


“Ia akan dibina di atas tanah rizab Melayu seluas 7.55 ekar dengan keluasan 850 kaki persegi, 1,000 kaki persegi dan 1,200 kaki persegi per unit.


“Kesemua jenis kategori rumah akan turut dilengkapi kemudahan lain seperti televisyen, peti sejuk, mesin basuh dan ‘cook tap’,” katanya.


Beliau berkata demikian pada Majlis Pra-pelancaran Rumah Impian Bangsa Johor Yayasan Sultan Ibrahim di Galleria @ Kotaraya, di sini hari ini.Turut berangkat Tengku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.


Hadir sama ialah Menteri Besar Johor, Dato’ Mohamed Khaled Nordin dan barisan Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri.


Kira-kira 10,000 orang memenuhi Galleria @ Kotaraya bagi membuat pra-pendaftaran, bertempat di aras bawah Galleria @ Kotaraya.


Bagi orang ramai yang tidak dapat mendaftar pada petang ini, mereka boleh melayari laman sesawang www.yayasansultanibrahim.org.my yang akan dibuka pada pukul 5.00 petang ini.

Friday, 10 March 2017

Khaled Nordin: Jangan beremosi, fokus kepada tugasan untuk Johor.

KENYATAAN AKHBAR
YAB DATUK SERI MOHAMED KHALED NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR
BERHUBUNG PENAHANAN YB DATUK ABD. LATIF BANDI
10 MAC 2017 & 2.30 PETANG1. Kerajaan Negeri Johor menghormati penahanan Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Abd. Latif Bandi yang masih bercuti daripada kerajaan, oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

2. Penahanan beliau semalam (9 Mac 2017) adalah susulan siasatan yang dilakukan oleh SPRM ke atas ahli keluarga dan pegawai khas beliau sebelum ini.

3. Kerajaan Negeri ingin menegaskan bahawa kita akan memberikan sepenuh kerjasama yang diperlukan oleh pihak berkuasa dan tidak akan mencampuri sebarang proses siasatan yang dijalankan.

4. Kerajaan Negeri berpendirian adalah penting dan kritikal untuk pihak berkuasa dan proses penguatkuasaan undang-undang dipastikan berjalan dengan lancar dan bebas.

5. Adalah menjadi ikrar dan komitmen Kerajaan Negeri untuk memastikan pembangunan dan pentadbiran Johor bebas daripada sebarang masalah penyelewengan dan korupsi.

6. Saya menyeru kepada seluruh anggota kerajaan, kakitangan serta masyarakat awam untuk bersama-sama memberikan kerjasama dan tidak melihat isu ini secara terburu-buru dan beremosi.

7. Sebaliknya, marilah kita memfokuskan kepada tugas dan memberikan yang terbaik dalam memastikan pengurusan Kerajaan Negeri tidak terganggu.

8. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri berharap keadilan dan kebenaran akan dicapai oleh semua pihak.

Thursday, 2 March 2017

MB: Kerajaan Negeri Johor akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM.

KENYATAAN AKHBAR MENTERI BESAR JOHOR
(Berhubung Isu Penukaran Status Rumah Bumiputera dan Siasatan SPRM)

Image result for khaled nordin

Kerajaan Negeri Johor amat mengutamakan tadbir urus dan tatakelola pentadbiran Kerajaan yang telus, bersih dan beramanah.

Justeru Kerajaan Negeri memandang serius siasatan dan penangkapan terhadap beberapa individu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan dengan penyelewengan dalam urusan hartanah dan perumahan di Negeri Johor.

Setelah meneliti dan mengambil kira perkembangan mutakhir, Kerajaan Negeri Johor ingin membuat beberapa penjelasan dan penegasan.

Pertama: Kerajaan Negeri Johor akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM.
Kerajaan Negeri Johor berpendirian bahawa SPRM harus diberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjalankan siasatan.

Adalah menjadi komitmen Kerajaan Negeri untuk memastikan tidak ada campur tangan dari mana-mana pihak. Ini bagi memastikan ketelusan dan kelancaran dalam siasatan yang dijalankan.
Semua jabatan dan agensi Kerajaan Negeri juga akan dipastikan memberi kerjasama terbaik agar siasatan yang adil dapat dilakukan.

Kerajaan Negeri turut ingin memaklumkan bahawa Datuk Haji Abd Latif bin Haji Bandi, Exco Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab tentang hal ehwal perumahan dan kerajan tempatan telah memohon untuk bercuti dari perkhidmatannya dalam Kerajaan sehingga siasatan ini selesai.

Tindakan ini amat bersesuaian agar proses siasatan dapat berjalan dengan lancar dan bebas demi mengangkat integriti dan ketelusan yang senantiasa menjadi pegangan kukuh Kerajaan Negeri.

Kedua: Pelepasan Status Bumiputera adalah dasar yang dibenarkan oleh Kerajaan Negeri.
Kerajaan Negeri berasa bertanggungjawab untuk ambil kesempatan bagi menjelaskan kekeliruan tentang isu yang melibatkan penukaran atau pelepasan status rumah-rumah Bumiputera kepada status awam atau bukan Bumiputera.

Dasar yang membenarkan pelepasan ini tidak sama sekali melibatkan rumah kos rendah dan mampu milik seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak.

Secara asasnya, penukaran dan pelepasan status atau kouta Bumiputera untuk rumah-rumah mewah dan bukan dalam kategori Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ) atau Rumah Kos Rendah adalah dibenarkan dan menjadi amalan Kerajaan Negeri dari dahulu lagi.

Ia terpakai kepada rumah-rumah mewah dan harganya di luar kategori RMMJ yang telah melepasi tempoh dan syarat tertentu, bagi mengelakkan lambakan rumah sedemikian yang tidak terjual kepada pembeli Bumiputera.

Permohonan ini lazimnya dibuat oleh pemaju perumahan untuk mengelakkan kerugian yang besar dan menjadi beban kepada komitmen pembiayaan projek pembangunan mereka.

Sejak akhir tahun 2013, penambahbaikan dilakukan oleh Kerajaan Negeri dengan menetapkan bahawa salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh pemaju dalam membuat permohonan pelepasan status Bumiputera tersebut ialah dengan pemaju memberi sumbangan kepada Kerajaan Negeri. Jumlah yang ditetapkan ialah sebanyak 7.5%, iaitu bersamaan dengan 50% daripada 15% diskaun Bumiputera.

Selain itu, terdapat juga permohonan untuk membayar atau membuat sumbangan pada jumlah yang lebih rendah daripada peratusan yang ditetapkan ini terutamanya bagi projek-projek lama sebelum tahun 2013.

Kesemua keputusan berhubung kelulusan bagi setiap permohonan sebegini diputuskan oleh Jawatankuasa yang dipengerusikan oleh EXCO Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Sumbangan atau kutipan yang diperolehi hasil bayaran penukaran dan pelepasan status Bumiputera ini kemudiaannya dimasukkan ke dalam Tabung Perumahan Bumiputera. Sumbangan yang diperolehi sejak 2013 adalah sebanyak kira-kira RM600 juta.

Dana ini seterusnya digunakan oleh Kerajaan Negeri melalui Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC) seperti PIJ Holding dan Kumpulan Prasarana Rakyat Johor (KPRJ) sebagai sumber dana dan perbelanjaan untuk, antara lain:
(a) Mengenalpasti dan membeli tanah-tanah yang bersesuaian untuk dibina rumah mampu milik di seluruh Johor;
(b) membina lebih banyak rumah kos rendah dan rumah mampu milik untuk rakyat Johor seperti yang ditawarkan dalam skim Rumah Mampu Milik Johor (RMMJ);
(c) membina gerai-gerai atau pusat berniaga mampu milik untuk golongan Bumiputera;
(d) membolehkan Kerajaan Negeri membeli tanah-tanah milik Bumiputera yang strategik dan bersesuaian supaya ia kekal dimiliki Bumiputera;
(e) menjadi sebahagian daripada sumbangan dana pusingan di bawah skim pembiayaan perumahan rumah mampu milik Johor di bawah AmBank Islamic.

Maka, adalah ditegaskan, dana yang dikumpul hasil dari dasar ini, telah menjadi sumber pendapatan kepada Kerajaan Negeri untuk menjayakan lebih banyak lagi projek perumahan golongan Bumiputera.

Penjelasan ini sekaligus menjawab tuduhan tidak berasas wakil DAP bahawa kes yang dalam siasatan SPRM ini melibatkan rumah-rumah mampu milik Bumiputera dan kerana itu, terdapat kekurangan yang serius dalam jumlah rumah mampu milik yang boleh dibeli oleh Bumiputera.

Ketiga: Kerajaan Negeri akan memperkemas prosedur dan tadbir urus
Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri akan mengambil langkah dan tindakan yang sewajarnya untuk memastikan pemantapan prosedur dan tadbir urus Kerajaan Negeri diperkemaskan.
Kerajaan Negeri akan membuat pengumuman selanjutnya dalam sedikit masa lagi tentang langkah-langkah penambahbaikan tadbir urus dan tatakelola pentadbiran Kerajaan Negeri bagi mengelakkan segala bentuk ketirisan dan penyalahgunaan.
Pihak Kerajaan Negeri berharap yang siasatan ini akan berjalan dengan lancar dan dapat dilengkapkan dengan sebaiknya. Adalah menjadi harapan kerajaan Negeri agar ia membuahkan keadilan yang sewajarnya kepada semua pihak.

YAB Dato’ Mohamed Khaled Bin Nordin
Menteri Besar Johor
2 Mac 2017

Thursday, 23 February 2017

AHLI POLITIK LUAR JANGAN CUBA TUNJUK PANDAI - SULTAN JOHOR

TITAH UCAPAN
DULI YANG MAHA MULIA
SULTAN IBRAHIM IBNI ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
SULTAN YANG DIPERTUAN BAGI NEGERI DAN JAJAHAN TAKLUK JOHOR DARUL TA’ZIM

SEMPENA MAJLIS PERASMIAN 
GALERI DARURAT BUKIT KEPONG 

DI BUKIT KEPONG, MUAR.

PADA
HARI KHAMIS,
 23 FEBRUARI 2017


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH   LAGI MAHA MENGASIHANI.   SEGALA PUJIAN BAGI ALLAH   TUHAN PENTADBIR SELURUH ALAM.   SELAWAT DAN SEJAHTERA KEPADA JUNJUNGAN BESAR KITA  NABI MUHAMMAD SEMULIA MULIA RASUL,   SERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA SEKALIAN.

ALHAMDULILLAH,   SYUKUR SAYA KE HADRAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA,   KERANA DENGAN LIMPAH KURNIA DAN IZINNYA    DAPAT SAYA HADIR   DALAM MAJLIS PERASMIAN   GALERI DARURAT BUKIT KEPONG   PADA HARI YANG BERBAHAGIA INI. 
SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SEJARAH PEMBERONTAKAN   DAN KEGANASAN PIHAK KOMUNIS, SELEPAS DARIPADA TAMATNYA PENJAJAHAN JEPUN   PADA TAHUN 1945, MENINGGALKKAN BANYAK DETIK  HITAM   KEPADA NEGARA KITA.

SALAH SATU PERISTIWA YANG PALING DI-INGATI   ADALAH KISAH SERANGAN KOMUNIS   TERHADAP BALAI POLIS BUKIT KEPONG   PADA 23 FEBRUARI 1950, IAITU GENAP 67 TAHUN YANG LALU.
DALAM SERANGAN TERSEBUT   PIHAK KOMUNIS TELAH BERJAYA   MENAWAN BALAI POLIS INI   DAN MEMBAKAR SEMUA BANGUNAN-NYA.  MANAKALA 25 NYAWA PEJUANG TANAHAIR,  IAITU 19 ANGGOTA POLIS   DAN 6 ORANG AHLI KELUARGA DAN ORANG AWAM, JUGA TELAH TERKORBAN.

NAMUN BEGITU, DALAM PERTEMPURAN TERSEBUT   ANGGOTA POLIS YANG SEDIKIT TELAH MEMBERIKAN TENTANGAN YANG CUKUP HEBAT   DALAM MEMPERTAHANKAN BALAI POLIS TERSEBUT    SEHINGGA KE TITISAN DARAH YANG TERAKHIR.

SEPERTI KATA ALLAHYARHAM SARJAN JAMIL MD SHAH, KETUA BALAI BUKIT KEPONG PADA KETIKA ITU, “BERPANTANG MAUT SEBELUM AJAL”.

SAYA BERHARAP, SEJARAH HITAM SERANGAN TERSEBUT   TERUS MENJADI PEMBAKAR SEMANGAT   DAN SUMBER KEKUATAN   KEPADA SEMUA ANGGOTA POLIS UNTUK SETIA BERKHIDMAT   DAN SEDIA BERKORBAN   DEMI MEMPERTAHANKAN MARUAH   DAN KEDAULATAN TANAHAIR.
SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,  

SAYA MENGALU-ALUKAN USAHA KERAJAAN   DALAM MEMBINA GALERI DARURAT BUKIT KEPONG INI   UNTUK MENJADI SATU MERCU TANDA SEJARAH   DAN SEBAGAI TANDA INGATAN   KEPADA GENERASI YANG AKAN DATANG   TENTANG PERJUANGAN DAN PENGORBANAN   YANG TELAH DICURAHKAN OLEH ANGGOTA KESELAMATAN NEGARA   PADA MASA DAHULU. KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN OLEH RAKYAT DAN KERAJAAN   TERHADAP PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA   ADALAH AMAT TINGGI   DAN MEREKA SENTIASA DIHORMATI   DAN DIANGGAP SEBAGAI TULANG BELAKANG KEPADA KETENTERAMAN TANAHAIR.

OLEH ITU SUKA SAYA INGATKAN   KEPADA SEMUA PEGAWAI DAN ANGGOTA POLIS, SUPAYA TERUS BERKHIDMAT DENGAN PENUH DEDIKASI, BERDISIPLIN, JUJUR DAN AMANAH   UNTUK MENGEKALKAN KEAMANAN NEGARA.

SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,
SEMUA PIHAK MESTILAH BERSATU HATI   DAN SENTIASA BERUSAHA   UNTUK MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA.

SUKA SAYA MENGAMBIL KESEMPATAN DI SINI   UNTUK MENGUCAPKAN SYABAS   KEPADA PEGUAM NEGARA   DAN PASUKAN PEGAWAI-PEGAWAINYA   YANG TELAH BERJAYA MENJUMPAI    BUKTI-BUKTI BAHARU YANG AMAT PENTING   DALAM KES TUNTUTAN PULAU BATU PUTIH   DAN TELAH MEMFAILKAN SEMAKAN SEMULA PENGHAKIMAN   KEPADA MAHKAMAH KEADILAN DUNIA (I.C.J)   BARU-BARU INI.

SAYA MASIH INGAT PESANAN ALMARHUM AYAHANDA SAYA  IAITU PULAU BATU PUTIH ITU ADALAH MILIK NEGERI JOHOR.  WALAUPUN SAIZ PULAU ITU DIANGGAP KECIL, NAMUN SETIAP INCI TANAH NEGERI JOHOR   MESTI DIPERTAHANKAN   KERANA ITU ADALAH LAMBANG KEDAULATAN NEGERI JOHOR   DAN MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KEDAULATAN NEGARA MALAYSIA.
SAYA MINTA SEMUA RAKYAT MALAYSIA TERUS MEMBERIKAN SOKONGAN DAN BERDOA   SUPAYA KITA BEROLEH KEJAYAAN   DI DALAM KES TUNTUTAN TERSEBUT.


SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SEJAK AKHIR-AKHIR INI, SAYA PERHATIKAN BANYAK PEMIMPIN POLITIK   TELAH MULA MEMAINKAN PELBAGAI ISU.  MUNGKIN INI MENGGAMBARKAN BAHAWA   PILIHANRAYA UMUM AKAN DIADAKAN TIDAK LAMA LAGI,  DAN SETIAP PEMIMPIN POLITIK   MULA MENGATUR LANGKAH   UNTUK MENARIK PERHATIAN RAKYAT. 

SUKA SAYA INGATKAN   KEPADA ORANG POLITIK DI LUAR JOHOR   SUPAYA JANGAN MASUK CAMPUR   DALAM URUSAN DI NEGERI INI, DAN JANGAN CUBA UNTUK MENGELIRUKAN RAKYAT SAYA   ATAU MEMECAH-BELAHKAN PERPADUAN BANGSA JOHOR.

RAKYAT DI NEGERI JOHOR TELAH MENIKMATI HIDUP YANG SELESA, AMAN DAN DAMAI, SEHINGGA KE HARI INI.  ORANG LUAR TIDAK PERLU HENDAK TUNJUK PANDAI   ATAU MENGAJAR APA YANG PATUT DI BUAT.
RAKYAT JOHOR  TIDAK AKAN TERPENGARUH DENGAN TIPU-HELAH ORANG LUAR   YANG CUBA MENAKUT-NAKUTKAN RAKYAT   DENGAN CERITA-CERITA DONGENG YANG DI REKA-REKA. 

MUNGKIN ORANG LUAR INI TELAH LUPA   YANG ZAMANNYA TELAH BERLALU. DAHULU DIA SERING MENYINDIR ORANG MELAYU   SEBAGAI BANGSA YANG MUDAH LUPA,  NAMUN HARI INI DIA SENDIRI MENUNJUKKAN SIFAT PELUPA-NYA.
DULU DIA KATA PEMBANGKANG ITU MUSUH KETAT, TAPI SEKARANG SUDAH BOLEH DUDUK SEMEJA   DAN MENJADI KAWAN RAPAT.

DULU DIA KATA MEDIA BARAT SUKA BUAT CERITA, TAPI SEKARANG,  CERITA MEDIA BARAT DIKATANYA FAKTA.

JIKA DIA BUKAN PELUPA   MUNGKIT ADA SEDIKIT NYANYUK AKIBAT FAKTOR USIA.

NASIHAT SAYA KEPADA DIA, CUKUP-CUKUP-LAH. DUNIA INI ADA SIANG DAN MALAM, BUKAN BOLEH SIANG BERTERUSAN. 
JANGAN SIBUK JAGA TEPI KAIN ORANG,  LEBIH BAIK BETULKAN KAIN SENDIRI   YANG TELAH REPUT DAN KOYAK.  ATAU ORANG KATA “THE BEST BUSINESS YOU CAN HAVE TODAY   IS MIND YOU OWN BUSINESS”.

Image result for sultan johor dan MB

SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SELAGI SAYA MEMERINTAH NEGERI INI,  SAYA AKAN TERUS MEMPERTAHANKAN NEGERI JOHOR.  SAYA HARAP SEMUA RAKYAT   AKAN BERSAMA-SAMA SAYA. JANGAN PULA BILA SAYA TOLEH BELAKANG,  SEMUA ORANG SUDAH TIDAK ADA.

DARI KECIL LAGI SAYA TELAH DI DIDIK   UNTUK MENJAGA NEGERI JOHOR. SAYA TAHU APA YANG TERBAIK UNTUK NEGERI SAYA. TAK AKAN SAYA HENDAK ANIAYA   RAKYAT SAYA SENDIRI.

LIHAT SAHAJA PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN   YANG KITA CAPAI HARI INI   BERBANDING 10 ATAU 20 TAHUN YANG LALU. KALAU DULU KERAJAAN NEGERI SAMPAI TIADA WANG UNTUK BAYAR GAJI KAKITANGAN, TAPI HARI INI   KERAJAAN ADA LEBIHAN HASIL BERBILION RINGGIT. 

KEJAYAAN YANG DI CAPAI INI   ADALAH KERANA ADANYA HUBUNGAN YANG BAIK   ANTARA SAYA DENGAN MENTERI BESAR SEKARANG, BUKAN SEPERTI DUA MENTERI BESAR YANG DAHULU, YANG ANGKUH DAN SOMBONG   DAN HANYA MENGIKUT TELUNJUK KERAJAAN PERSEKUTUAN.

KITA MESTI SEDAR YANG USIA KITA AKAN TERUS MENINGKAT   DAN KESIHATAN KITA PULA AKAN MENURUN. SAYA JUGA AKAN BERTAMBAH TUA. 

BILA SAMPAI SATU TAHAP   SAYA SUDAH TIADA KEDERAT   UNTUK MEMERINTAH NEGERI INI, SAYA AKAN TURUN TAKHTA   DAN SERAHKAN KEPADA ANAK SAYA, DAN SAYA TIDAK AKAN CAMPUR TANGAN   ATAU KECAM RAJA BARU YANG MEMERINTAH. 

LEPAS ITU AWAK TERIMALAH RAJA BARU   DAN IKUT PERINTAH DIA.   JANGAN NANTI SAYA DI HANTAR KE RUMAH ORANG TUA SUDAH-LAH.SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SEMUA PIHAK MESTILAH INGAT DAN FAHAM   TENTANG  ASAS PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU,  IAITU JIKA TIADA NEGERI-NEGERI, TIDAK AKAN WUJUD PERSEKUTUAN. 

KUASA PENTADBIRAN PERSEKUTUAN   ADALAH DIBERIKAN OLEH PERSETUJUAN RAJA-RAJA MELAYU   YANG BERKUASA TERHADAP NEGERI MASING-MASING   SEMASA PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1948   DI TANDA-TANGANI.

OLEH YANG DEMIKIAN, HUBUNGAN YANG BAIK ANTARA KERAJAAN PERSEKUTUAN DENGAN KERAJAAN NEGERI   MESTILAH DIJAGA DAN DIHORMATI   UNTUK MEMBENTUK SEBUAH NEGARA MALAYSIA   YANG AMAN DAN MAKMUR. SAYA TIDAK BERNIAT   UNTUK BERPECAH DARIPADA PERSEKUTUAN,  TETAPI MAHU MENGINGATKAN   KEPADA PEMIMPIN-PEMIMPIN DI PERINGKAT PERSEKUTUAN   SUPAYA JANGAN LUPA   TENTANG HAK DAN KEPENTINGAN NEGERI-NEGERI,   SERTA KUASA RAJA-RAJA MELAYU   YANG TIDAK BOLEH DISENTUH ATAU DIKURANGKAN. 

SAYA BERHARAP, KERAJAAN PERSEKUTUAN AKAN TERUS MEMBANTU KERAJAAN NEGERI,   KERANA NEGERI-NEGERI YANG MAJU MEMBANGUN   AKAN MEMBENTUK SATU PERSEKUTUAN YANG KUKUH   DAN NEGARA YANG MAKMUR.  

DASAR-DASAR PEMIMPIN DAHULU YANG GILA KUASA,  SEPERTI  MEMBERIKAN DESAKAN   DAN PELBAGAI SYARAT KEPADA KERAJAAN NEGERI   JIKA MAHUKAN PERUNTUKAN KEWANGAN PERSEKUTUAN, HENDAKLAH DIKAJI SEMULA.

SEBAGAI CONTOH, KERAJAAN NEGERI DIDESAK UNTUK MENYERAHKAN HAKMILIK TANAH   ATAS NAMA KERAJAAN PERSEKUTUAN, SEBELUM PERUNTUKAN PEMBANGUNAN DISALURKAN   

MALAH BARU-BARU INI   ADA JUGA MENTERI PERSEKUTUAN YANG KURANG BIJAK   INGIN MEMBESARKAN WILAYAH PERSEKUTUAN   DENGAN MENGAMBIL LEBIH BANYAK  TANAH NEGERI.


MUNGKIN DIA LUPA   TENTANG KEDAULATAN NEGERI-NEGERI.  MALAH HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN YANG DIKUTIP   ADALAH DARIPADA SEMUA RAKYAT MALAYSIA   DAN HARUS DIAGIHKAN KEPADA SEMUA NEGERI,  BUKAN UNTUK WILAYAH PERSEKUTUAN SAHAJA.


PEMIMPIN BERFIKIRAN SEMPIT SEPERTI INILAH   YANG AKAN MERETAKKAN HUBUNGAN   ANTARA KERAJAAN NEGERI DAN PERSEKUTUAN   DAN MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN RAKYAT TERHADAP KERAJAAN.
SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SAYA INGIN MENYERU KEPADA KERAJAAN PERSEKUTUAN   SUPAYA MENGKAJI SEMULA   PERANAN PIHAK BERKUASA ISKANDAR MALAYSIA   ATAU IRDA. SETAHU SAYA, IRDA HANYA SATU BADAN   YANG MEMBANTU KERAJAAN NEGERI   UNTUK MEMPROMOSIKAN WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR  DAN MENARIK PELABUR UNTUK DATANG KE KAWASAN TERSEBUT.
IRDA TIDAK BOLEH MENGATASI KUASA NEGERI   DALAM HAL TANAH, KERAJAAN TEMPATAN, KERJA-KERJA NEGERI DAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN NEGERI. IRDA SEPATUTNYA MENGIKUT KEHENDAK KERAJAAN NEGERI   ATAU MAJLIS TEMPATAN, BUKANNYA KERAJAAN NEGERI YANG KENA IKUT SYARAT-SYARAT IRDA.
BANYAK PROJEK PEMBANGUNAN IRDA   YANG KADANG-KALA TIDAK SELARI   DENGAN KEHENDAK MAJLIS BANDARAYA,  DAN MENIMBULKAN BANYAK MASALAH KEPADA RAKYAT SAYA.  CONTOHNYA PROJEK MENAIKTARAF SUNGAI SEGGET   YANG TELAH MENGAKIBATKAN BANJIR KILAT   SERING BERLAKU DI TENGAH BANDARAYA JOHOR BAHRU.
IRDA HARUS BERTANGGUNG JAWAB   TERHADAP  PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK   YANG BERMASALAH INI.
SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN, 
 
BARU-BARU INI, KERAJAAN NEGERI TELAH MENGUMUMKAN SATU CADANGAN   UNTUK MEMBINA SEBUAH LAPANGAN TERBANG DI DAERAH MERSING.
SAYA MENGUCAPKAN SYABAS KEPADA MENTERI BESAR, DATO’ KHALED NORDIN, YANG TELAH MENERIMA IDEA SAYA TENTANG PEMBINAAN LAPANGAN TERBANG TERSEBUT. 
MUNGKIN ADA RAKYAT YANG SANGSI   DENGAN CADANGAN TERSEBUT, TETAPI BAGI SAYA   ITU ADALAH SALAH SATU CARA   UNTUK MENAIKKAN KEMAJUAN EKONOMI DAERAH MERSING.   
SAYA JUGA YAKIN, JIKA KERAJAAN BOLEH MENYEDIAKAN   LEBIH BANYAK INFRASTRUKTUR AWAM DI MERSING, SEPERTI LEBUH RAYA, JAJARAN KERETAPI   DAN TERMINAL FERI YANG LEBIH BAIK,  LEBIH BANYAK PELABUR AKAN DATANG KE MERSING   UNTUK SAMA-SAMA MEMAJUKAN   INDUSTRI PELANCONGAN DAN HARTANAH DI SANA.
SAYA TAHU APA DIPERLUKAN OLEH NEGERI JOHOR   DAN SAYA PERCAYA KERAJAAN NEGERI SAYA JUGA   FAHAM AKAN KEHENDAK NEGERI DAN RAKYAT JOHOR.

SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,
SEJAK SAYA MENAIKI TAKHTA PADA TAHUN 2010, BANDAR MUAR TELAH MENJADI   TEMPAT KESUKAAN SAYA UNTUK BEREHAT. MALAH PADA TAHUN 2012, SAYA TELAH MENGISYTIHARKAN MUAR   SEBAGAI BANDAR DIRAJA.
SETIAP KALI SAYA DATANG KE MUAR, PERKARA UTAMA YANG AKAN SAYA PERHATIKAN   ADALAH SOAL KEBERSIHAN. SAYA TAHU SETIAP KALI ADA BERITA   TENTANG KEBERANGKATAN SAYA KE MUAR, PEGAWAI DAERAH AKAN MENGARAHKAN ANAK BUAHNYA   MEMBERSIHKAN KAWASAN ISTANA DAN BANDAR MUAR. NAMUN HARI INI, SEGALA TEKANAN DAN TEGURAN SAYA,  TELAH MENAMPAKKAN HASIL. LIHATLAH KEADAAN BANDAR MUAR PADA HARI INI   DAN BANDINGKAN-NYA DENGAN 10 TAHUN DAHULU.
MALAH BARU-BARU INI, BANDAR MUAR TELAH MENCAPAI SATU KEJAYAAN YANG AMAT MEMBANGGAKAN, APABILA BANDAR MUAR  TELAH DI IKTIRAF   SEBAGAI BANDAR YANG PALING BERSIH DI MALAYSIA. SYABAS SAYA UCAPKAN   KEPADA PEGAWAI DAERAH, YANG DIPERTUA MAJLIS DAN SEMUA KAKITANGAN YANG TERLIBAT, DARIPADA MANDUR HINGGALAH TUKANG SAPU, YANG TELAH MENJALANKAN TUGAS DENGAN CEMERLANG.
TAHNIAH JUGA SAYA UCAPKAN   KEPADA SEMUA PENDUDUK DI BANDAR MUAR   KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA YANG BAIK   UNTUK SAMA-SAMA MENJAGA KEBERSIHAN DI BANDAR INI. SAYA BERHARAP, PRESTASI KEBERSIHAN INI DAPAT DIKEKALKAN   DAN BUDAYA MENJAGA KEBERSIHAN   AKAN MENJADI SATU IDENTITI   KEPADA BANGSA JOHOR.
SAYA JUGA BERHARAP   KEJAYAAN BANDAR MUAR INI AKAN MENJADI CONTOH DAN INSPIRASI   KEPADA BANDAR-BANDAR LAIN DI DALAM NEGERI JOHOR. SELEPAS DARIPADA INI, BANDAR MUAR AKAN MENGALAMI TRANFORMASI   KEARAH PENGINDAHAN PESISIR SUNGAI MUAR   DAN PEMBANGUNAN ‘WATERFRONT’ YANG MESRA ALAM.
SEBAGAI RUJUKAN, LIHATLAH PEMBANGUNAN BANDAR DI TEPI SUNGAI SEPERTI DI BANGKOK, SINGAPURA, ATAUPUN MELAKA. JANGAN PULA MEMBAZIR DUIT   UNTUK MENGADAKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR   KE HOLLAND ATAU MELBOURNE   YANG TIDAK SAMA KEADAAN DENGAN KITA.

SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,

SEJARAH KESULTANAN JOHOR MODEN   TELAH BERMULA PADA TAHUN 1855, APABILA TEMENGGONG IBRAHIM MEMBUKA PUSAT PENTADBIRAN BARU   DI ISKANDAR PUTERI. PADA MASA ITU JUGALAH   PASUKAN POLIS JOHOR DITUBUHKAN   DENGAN NAMA “PASUKAN SETIA NEGERI JOHOR”.
ALMARHUM SULTAN ABU BAKAR PULA   MENUBUHKAN PASUKAN TENTERA JOHOR, YANG DI GELAR SEBAGAI “PASUKAN TIMBALAN SETIA NEGERI” PADA TAHUN 1885, YANG MANA HANYA DIBUKA   UNTUK ANAK-ANAK MELAYU JOHOR   YANG BERAGAMA ISLAM SAHAJA.
PADA TAHUN 1905 PULA, ALMARHUM SULTAN IBRAHIM MENUBUHKAN SEBUAH PASUKAN KESELAMATAN SUKARELA   YANG DINAMAKAN “JOHOR VOLUNTEER FORCES” ATAU J.V.F, YANG AHLINYA DIBUKA KEPADA ORANG BUKAN MELAYU.
TUJUAN PENUBUHAN PASUKAN SUKARELA J.V.F. TERSEBUT   ADALAH UNTUK MENGGALAKKAN PENYERTAAN ORANG RAMAI   DALAM BIDANG PERTAHANAN AWAM   DAN MEMBENTUK DISIPLIN DIRI BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KERAJAAN.
SAYA PERCAYA, SALAH SATU CARA UNTUK MEMBENTUK DISIPLIN DIRI   ADALAH DENGAN MENYERTAI BADAN BERUNIFORM   KERANA APABILA KITA MEMAKAI UNIFORM   DAN DILATIH UNTUK BERKAWAD   KITA AKAN SENTIASA MENGIKUT PERATURAN DAN ARAHAN YANG DIBERIKAN.
SAYA SENDIRI TELAH MENJALANI BERMACAM-MACAM LATIHAN KETENTERAAN   DAN SAYA AMAT FAHAM TENTANG KESANNYA   DALAM MEMBENTUK DISIPLIN DIRI SESEORANG.
OLEH ITU, SAYA MENYERU KEPADA KERAJAAN NEGERI   SUPAYA SEGERA BERTINDAK   UNTUK MENGHIDUPKAN SEMULA PASUKAN  J.V.F.  BAGI MEMBERI PELUANG KEPADA SEMUA BANGSA JOHOR   MEMILIKI UNIFORM DAN BERBANGGA MENJADI SEORANG YANG BERDISIPLIN.
NAMUN PEMILIHAN AHLI-AHLINYA NANTI, MESTI MENGIKUT SYARAT-SYARAT DAN TAPISAN KESELAMATAN YANG DITETAPKAN. PASUKAN J.V.F. INI KELAK   AKAN DILATIH OLEH PASUKAN J.M.F. DAN BOLEH DIPANGGIL UNTUK BERKHIDMAT   DALAM PERTAHANAN AWAM APABILA DIPERLUKAN.

SAUDARA-SAUDARI SEKALIAN,
PADA KESEMPATAN INI JUGA   SAYA INGIN MENGUCAPKAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN   KEPADA SEMUA ANGGOTA PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA   YANG SENTIASA MEMIKUL AMANAH DENGAN PENUH DEDIKASI DEMI MENCURAHKAN KHIDMAT BAKTI KEPADA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA.
  TIDAK DILUPAKAN JUGA   KEPADA ANGGOTA POLIS YANG TELAH TERKORBAN   SEMASA MENJALANKAN TUGAS   DEMI MEMIKUL TANGGUNGJAWAB   DAN MENGHARUMKAN NAMA BAIK P.D.R.M.
 MARILAH KITA BERDOA KEHADRAT ALLAH S.W.T.   SEMOGA ROH MEREKA DICUCURI RAHMAT    DAN DITEMPATKAN DI KALANGAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN. 

AKHIR KATA, SAYA MENGUCAPKAN TAHNIAH   DAN BERBANYAK TERIMA KASIH   KEPADA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT   DALAM MENGANJURKAN MAJLIS PERASMIAN PADA HARI INI.  

DENGAN LAFAZ:   BISMILLAH HIRRAHMAN NIRRAHIM, SAYA DENGAN SUKACITANYA   MERASMIKAN PEMBUKAAN GALERI DARURAT BUKIT KEPONG,  PADA HARI YANG BERSEJARAH INI.

SEKIAN   WABILLAAHI TAUFIQ   WALHIDAAYAH   WASSALAAMU ALAIKUM   WARAMATULLAAHI WABARAKAATUH.

Tuesday, 31 January 2017

Annuar Musa digantung tugas Pengerusi MARA, PMB

KUALA LUMPUR: Tan Sri Annuar Musa digantung tugas sebagai Pengerusi, masing-masing Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Pelaburan MARA Berhad (PMB) berkuat kuasa serta-merta.

Mengumumkan perkara itu, Ahli Majlis MARA, Datuk Dr Yusof Yacob, berkata keputusan berkenaan diambil bagi memberi laluan kepada siasatan dalaman dikendalikan agensi berkenaan berhubung salah laku dan penyelewangan kuasa dikaitkan dengan Annuar Musa.

Katanya mesyuarat tergempar yang dihadiri semua Ahli Majlis MARA, hari ini sebulat suara bahawa keputusan itu selaras hasrat agensi dalam memastikan kepentingan  dan amanah rakyat sentiasa dipelihara.

"Hari ini kita bermesyuarat mengenai isu semasa dan keperluan untuk mempertahankan integriti serta pengurusan korporat MARA, justeru Ahli Majlis sebulat suara dalam beberapa keputusan.

"Kita bersetuju membincangkan isu tajaan MARA melalui PMB dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL) terhadap pasukan bola sepak Kelantan, The Red Warrior (TRW) yang menjadi viral di laman sosial baru-baru ini.

"Sehubungan itu, MARA terpaksa mengambil tindakan tuntas dengan menggantung tugas Annuar Musa supaya isu ini tidak berlarutan sehingga menyebabkan keyakinan rakyat kepada pengurusan kerajaan semakin terhakis," katanya pada sidang media, di ibu pejabat MARA, di sini sebentar tadi.

Isu salah guna kuasa berkenaan tercetus selepas Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim mendakwa MARA dan UniKL mengeluarkan dana bagi menaja TRW.

Bagaimanapun, Annuar menafikan kedua-dua agensi itu dipaksa menaja pasukan berkenaan, sekali gus menolak kemungkinan wujud salah guna kuasa.

Ditanya sama ada laporan mengenai isu terbabit akan dibuat terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Yusof berkata langkah itu belum dibincangkan.

Beliau berkata MARA sebaliknya berhasrat menyelesaikan siasatan dalaman agensi berkenaan sebelum mengemukakan sebarang laporan rasmi kepada SPRM.

"Biarlah kita buat siasatan dalam rumah sendiri dulu sebelum ajukan perkara ini kepada SPRM jika mendapati wujud salah guna membabitkan Annuar Musa.

"Annuar Musa juga sudah dimaklumkan mengenai keputusan ini dan beliau akur supaya siasatan beehubung isu terbabit perlu dijalankan," katanya.

Susulan keputusan itu, Yusof berkata beliau akan memangku kedua-dua tugas Annuar Musa sebagai Pengerusi MARA dan Pengerusi PMB selepas mendapat persetujuan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaacob.

Ends..

Sumber Berita Harian

Thursday, 26 January 2017

Kita semua #TeamJohor - Khaled NordinTEKS UCAPAN
YAB DATO’ MOHAMED KHALED BIN NORDIN
MENTERI BESAR JOHOR

MAJLIS AMANAT YAB MENTERI BESAR JOHOR TAHUN 2017
DI PUSAT KONVENSYEN ANTARABANGSA, PERSADA JOHOR
PADA HARI KHAMIS, 26 JANUARI 2017
JAM 8.30 PAGITuan-tuan dan Puan-puan,
Saya mengambil kesempatan pada pagi yang damai dan baik ini, untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017.

Marilah kita menyambut fajar 2017 ini dengan merafakkan rasa tawaduk kita yang mendalam kepada Allah SWT kerana dengan ihsan dan redhaNya jua, kita boleh menyambut tahun baru dalam keadaan yang sejahtera.

Jangan sesekali kita lupa, bahawa, dalam segala kejayaan mahupun musibah, dalam segala kesalahan mahupun kebaikan, kasih sayang Allah sentiasa mengatasi kemurkaan-Nya.

Jadi, marilah kita menjadi bangsa yang benar-benar bersyukur. Bangsa yang tidak kufur kepada nikmat. Bangsa yang sentiasa berkongsi dan bersedia memberi, demi keunggulan agama dan kebaikan manusiawi.

Malah, marilah kita terus memohon perlindungan, ihsan dan pengampunan dari Allah SWT, kerana hanya Dialah tempat kita berserah dan bernaung dalam kesulitan dan hanya pada Dia kita memohon jalan pencerahan.

Kepada semua masyarakat Johor yang kini sedang terkesan dengan banjir khususnya, saya  ingin menyampaikan salam dan ingatan ikhlas kepada semua mangsa dan ahli keluarga.

Sesungguhnya ini adalah keadaan yang sukar dan menuntut kesabaran yang tinggi. Namun ingatlah, betapa semua ini adalah dugaan untuk menguji keimanan kita semua. Kerana, tidak kita dinamakan orang yang beriman, melainkan akan ditimpakan ke atas kita ujian dan dugaan.Percayalah, tidak ada ujian dan dugaan yang lebih besar dari apa yang mampu untuk kita hadapi dan harungi.

Jadi, saya ingin menyatakan di sini, yang di pihak Kerajaan Negeri, kita sedang berusaha sedaya upaya untuk membantu kesemua mangsa dengan sebaik dan sesegera yang mungkin. Kita akan pastikan yang segala keperluan dan kebajikan mangsa akan diberikan keutamaan. Dan alhamdulillah, situasi sekarang berada dalam keadaan yang terkawal.

Pada masa yang sama, janganlah kita semua yang bernasib baik di sini, berhenti menitip doa dan ingatan kepada saudara kita yang sedang diuji.

Ambillah ruang dan kesempatan yang ada untuk mendoakan agar mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini dengan sabar dan redha. Dan marilah kita terus berdoa, agar semuanya selamat, dilindungi dan segara pulih seperti sedia kala, insyaAllah.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
Dalam amanat saya tahun lepas, saya telah menganjurkan kita semua untuk mendukung Gagasan Johor Berkemajuan. Asprasi kita ialah agar segala usaha, segala perhatian, segala ikhtiar, hendaklah kita juruskan untuk melahirkan masyarakat terbaik. Bukan sekadar sebuah negeri yang maju.

Pada tahun ini, saya ingin mengajak sekalian yang hadir dan seluruh rakyat Johor, untuk menggiatkan usaha menterjemahkan Gagasan Johor Berkemajuan ini.

Saya mempunyai sebab kenapa kita mesti menggandakan usaha menjelmakan cita-cita Johor Berkemajuan ini dengan lebih agresif.

Pertama kerana persekitaran Malaysia dan dunia senantiasa berubah dengan deras sekali.

Kini, segalanya sangat tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi global tidak menunjukkan petanda yang memberangsangkan. Malah pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka menghadapi cabaran yang tersendiri.

Kadar pengganguran dijangka akan terus meningkat. Para pelabur rata-ratanya mengambil pendekatan ‘tunggu dan lihat’ untuk melakukan pelaburan baharu dengan rancak.

Kos sara hidup juga terus menjadi enigma kehidupan harian masyarakat kita yang semakin merunsingkan. Pembangunan pesat beberapa ekonomi serantau seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Kemboja dan Filipina sedikit sebanyak menjadikan Malaysia kurang kompetitif.

Kesemua ini memberi tekanan dan cabaran kepada kita, kerana Johor adalah sebahagian dari sistem ekonomi global ini.

Justeru kita mesti memposisikan Johor sebagai daerah ekonomi yang fleksibel, produktif dan berdaya saing. Hanya dengan membangunkan ekonomi Johor secara besar-besaran dan radikal, akan membolehkan kita kekal relevan dalam persaingan serantau dan global.

Kedua, kita mesti menggandakan usaha menjayakan Johor Berkemajuan kerana Johor adakah milik kita semua. Kita adalah sebahagian daripadanya.

Saya sangat yakin, dalam sanubari setiap kita, ada rasa kepunyaan dan kecintaan yang mendalam terhadap Johor. Maka, terjemahkan ia. Lahirkan dan tunjukkan kecintaan tersebut. Setiap daripada kita mempunyai tanggungjawab, suara dan hak ke atas negeri ini. Kerana Johor itu adalah kita, dan kita semua adalah Johor.


Ketiga, pembangunan Johor mestilah berdasarkan pelan yang strategik.

Kita tidak boleh terus beretorik. Kita mesti menetapkan sasaran yang jelas, yang mesti boleh diukur berlandaskan prestasi dan pencapaian.

Dan Johor Berkemajuan adalah pelan Johor untuk membangun. Di bawah gagasan ini, terkandung pelbagai dasar dan pelan khusus, yang dengan jelas melakarkan perjalanan pembangunan Johor.

Tuan-tuan dan Puan-puan,

Menggagaskan Johor Berkemajuan tanpa turut mengemukan jalan dan rumus untuk melaksanakannya sangat tidak memadai.

Justeru, sebagai panduan mendepani tahun 2017, hari ini saya ingin menganjurkan empat jalan penting bagi menjayakan Johor Berkemajuan.

Pertama, ia mestilah dijayakan oleh TEAM Johor. Kedua, inovasi dan teknologi mesti menjadi katalis pelaksanaannya. Ketiga, ekonomi Johor mesti digiatkan, termasuk menganjaknya kepada ekonomi digital. Dan keempat, segalanya mesti berdasarkan prestasi dan prestasi. Biar saya jelaskan satu persatu.
Pertama, TEAM Johor. Jika kita imbas kembali, sejak tiga tahun lepas, segala dasar dan strategi pertumbuhan ekonomi kita telah memperlihat agregat dan angka yang positif. Johor adalah ekonomi paling dinamik di Malaysia selepas Kuala Lumpur.

Defisit telah diuruskan dengan berkesan. Pendapatan dan simpanan Kerajaan telah menokok dengan signifikan. Perbelanjaan dilakukan dengan berhemah, terurus serta berorientasikan pencapaian. Dan kita dapat lihat di seluruh Johor, kehidupan semakin baik  dan sejahtera.

Semua pencapaian ini bukan pencapaian saya. Saya tidak mungkin mampu melakukannya bersendirian. Ia adalah pencapaian  TEAM Johor.

Saya terhutang budi serta amat berterima kasih kepada TEAM Johor, terutamanya seluruh penjawat awam dan rakyat Johor yang mendukung aspirasi kepimpinan saya.

Tuan-tuan semua adalah tulang belakang kuat yang mendukung saya selama ini. Kepada semua rakyat Negeri Johor, kata-kata tidak akan pernah memadai untuk menzahirkan rasa terima kasih saya. Sesungguhnya, kerja keras, kegigihan, kebingkasan dan pengorbanan rakyat Johor adalah faktor utama yang telah menjadikan Johor antara negeri paling progresif di Malaysia.
Inilah sebenarnya yang saya maksudkan TEAM Johor. TEAM Johor itu adalah kita semua. Kita yang mengambil tanggungjawab terhadap Johor. Yang ada rasa kepunyaan kepada Johor. Yang mahukan Johor menjadi masyarakat terbaik dan negeri yang berjaya.

TEAM Johor tidak mengenal kedudukan, status sosial dan taraf pendidikan. Walau di mana sekalipun kita bekerja dan menetap, selagi kita menyumbang kepada kebaikan Johor dan masyarakatnya, kita adalah TEAM Johor. Kita satu pasukan.

Maka, selaku TEAM Johor, semua pihak mesti berfikir, bertindak dan menjiwai tanggungjawab masing-masing terhadap negeri ini. Bukan sekadar mendiami dan menerima manfaat darinya.

TEAM Johor mesti menjadi sebahagaian penyelesaian kepada segala macam masalah di Johor.

Saya ambil contoh isu jenayah. Benar, Kerajaan mempunyai peranan yang besar, menyediakan lebih banyak anggota keselamatan dan penguatkuasa di lapangan. Serta aset dan teknologi yang lebih canggih. Tetapi itu hanyalah sebahagaian dari penyelesaiannya.

Sedangkan, kejayaan menangani jenayah turut disumbangkan oleh para ibu bapa yang memainkan peranan dengan baik dalam mengukuhkan institusi keluarga. Guru memainkan peranan memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi yang berkesan dalam melahirkan generasi bersahsiah tinggi. Sektor perniagaan berperanan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan, mengurangkan pengganguran.

Kesemua mereka ini adalah TEAM Johor yang telah memainkan peranan mereka dengan tersendiri. TEAM Johor adalah cara kita mengiktiraf sumbangan pelbagai pihak terhadap Johor dan masyarakatnya.

Justeru itu, gagasan Johor Berkemajuan mestilah dijayakan dengan semangat TEAM Johor ini. Pasukan Johor yang diikat dengan nilai dan muafakat.

Johor Berkemajuan tidak boleh berjaya jika hanya Kerajaan sahaja yang berperanan. Semangat TEAM Johor mesti digelorakan. Agar semua bergandingan untuk membangunkan Johor.

Kerana melalui TEAM Johor ini sahajalah, rakyat dan masyarakat akan  bangkit menjadi pendukung, pencipta, penggerak dan pemain dalam setiap detik pembaharuan dan nadi pembangunan Johor.

Dan hanya dengan semangat TEAM Johor inilah, kita akan dapat mengurangkan sikap bergantung sepenuhnya kepada pemerintah.

Jadi, mulai hari ini, dan saat ini, kita mesti menyemarakkan semangat, amalan dan budaya ini muafakat ini atas nama TEAM Johor.

Kita semua adalah pemain dalam TEAM Johor. Saya adalah TEAM Johor. Tuan-tuan dan Puan-puan adalah TEAM Johor. Semua yang di luar sana, yang pernah kita lihat dan yang tidak pernah akan kita lihat, tetapi gigih membantu Johor dan masyarakatnya, adalah Team Johor.

Tuan-tuan dan puan-puan,
Kedua, kita mesti menjayakan Johor Berkemajuan ini dengan mengiatkan inovasi dan memanfaatkan teknologi dan sains.

Kita akan gagal sebagai sebuah Kerajaan, sebuah masyarakat, dan sebuah bangsa jika kita gagal memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi dalam melaksanakan mandat kita.

Penyelesaian hampir semua masalah lingkungan kita adalah pada sains dan teknologi, bukannya politik. Di luar sana, terlalu banyak sains, tetapi sangat kurang dimanfaatkan. Di luar sana terlalu banyak teknologi, tetapi gagal kita gunakan untuk memajukan bangsa.

Sebabnya ialah kerana kita tidak berfikir secara saintifik. Kita malas berfikir dan kadang-kadang berhenti berfikir. Kita memisahkan sains dari dasar kita. Kita menjauhkan teknologi sebagai instrumen terbaik memajukan masyarakat.

Ini semua akan berakhir. Saya sangat komited dalam menjadikan Kerajaan Negeri dan sistemnya, berorentasikan saintifik. Menggunakan sains dan teknologi, untuk merangsang inovasi. Membuah pelbagai dasar dan penyelesaian terbaik kepada pelbagai masalah Johor yang semakin kompleks.

Saya percaya, transformasi paling penting yang mesti kita laksanakan sebagai permulaan, ialah melakukan anjakan ke arah Kerajaan Digital. Sistem Kerajaan Johor kita mesti dipacu sepenuhnya dengan terknologi termaju.

Kerana amatlah janggal bila sekitaran kita sangat deras berubah kerana dampak sains dan teknologi, Kerajaan dan sistemnya masih lagi dengan  birokrasi dan pendekatan tanpa teknologi.

Maka pada kesempatan ini, ingin saya kongsikan empat elemen besar yang akan menjadi teras transformasi Kerajaan Negeri Johor dalam beberapa tahun akan datang.

Pertama, penggunaan media sosial dengan radikal. Pada 2017 ini sahaja, dianggarkan bahawa separuh dari pengguna media sosial dunia adalah mereka yang tinggal di Asia Pacific. Manakala, menjelang tahun 2050, lebih 5 billion penduduk dunia akan menggunakan media sosial secara intensif dalam kehidupan seharian mereka.

Angka ini mewakili lebih dua pertiga dari jumlah penduduk dunia. Dan di Malaysia sendiri, pengguna media sosial sudah meliputi hampir 80 peratus penduduk Malaysia. Jadi, Kerajaan Negeri Johor dan sistemnya mestilah dipacu oleh media sosial.

Tiada lagi alasan maklumat tidak sampai. Tiada lagi cerita kita tidak mendapat maklumbalas. Tiada lagi penafian bahawa sukar untuk menjadi inklusif.

Media sosial adalah instrumen Kerajaan berinteraksi dengan semua rakyat Johor. Berinteraksi dengan pantas, dengan tepat, dengan sahih dan dengan telus.

Kedua, memanfaatkan pelbagai ‘mobile technology’. Zaman ini adalah zaman generasi tanpa wayar. Kita sedang melalui apa yang dipanggil revolusi tanpa wayar.
Menjelang tahun 2020, pertumbuhan ‘wireless traffic’ meningkat sebanyak 8000 kali ganda dari tahun 2010. Menjelang 2020 juga, disasarkan bahawa tidak akan ada lagi tranksaksi tunai di negara seperti Belanda dan negara-negara Skandanavia.

Malah bank komersial di Malaysia sedang mengurangkan secara drastik perkhidmatan kaunter dan menggalakkan penggunaan aplikasi ‘mobile’.

Lihat sahaja dalam industri penerbangan. Kita bukan sahaja boleh membeli tiket secara ‘online’, tetapi memilih makanan dan tempat duduk serta perkhidmatan hiburan dalam penerbangan pun boleh dilakukan secara ‘online’.

Malah, mencari jodoh dan pasangan sudah menggunakan pelbagai ‘mobile technology’. Lihat sahaja bagaimana ‘mobile technology’ merubah landskap pengangkutan awam dengan selama-lamanya. Sekarang kehadiran aplikasi seperti Uber, GrabCar dan Bla Bla Car telah menjadi lumrah.

Jadi, sebagai Kerajaan, perkhidmatan yang ditawarkan mestilah selari dengan perkembangan ‘consumerisation of public services’  ini. Ini adalah era Kerajaan mendekati rakyat secara besar-besaran, melalui teknologi dan bukan sebaliknya.Ketiga, ‘cloud computing’. Beberapa hari lepas, seorang Profesor Pengajian Melayu memberitahu saya bahawa khazanah manuskrip Melayu banyak sekali yang rosak dan musnah. Antara puncanya ialah kerana cuaca kita yang lembap dan panas. Lalu beliau menyarankan kita membangunkan sistem warisan digital.

Pengajaran dari ini ialah proses penyimpanan dan penstoran data juga telah mengalami kedinamikan baharu yang tersendiri.

Data-data Kerajaan kini sudah tidak lagi disimpan dalam bilik-bilik data fizikal. Ia mesti didigitalkan. Dan disimpan dalam di dalam fail maya yang dikenali sebagai ‘cloud’.

Kita sudah berada dalam era yang menyaksikan Kerajaan dan perusahaan besar menggunakan ‘open clouds’ sebagai platform menyimpan dan berkongsi maklumat. Dan perkara ini akan terus menjadi trend dan amalan yang semakin meluas.

Pada tahun 2020, dianggarkan perniagaan teknologi ‘cloud’ akan mencecah USD 241 billion. Dan seseorang individu dipercayai akan memiliki kapasiti sekurang-kurangnya sebanyak 5200 GB data digital yang hampir separuh darinya akan tersimpan di dalam ‘clouds’.Kesemua ini, bermakna Kerajaan dan sistemnya mesti memanfaatkan sepenuhnya teknologi ‘cloud’ memandangkan luar biasanya jumlah data milikan Kerajaan.

Keempat dan terakhir, ialah ‘analytics’ dan ‘big data’. Dengan begitu banyak sekali data dan maklumat yang terhasil di persada maya, maka ia perlu dimanfaatkan untuk kita menggubal dasar terbaik bagi rakyat.

Kita tidak boleh membiarkan sahaja segala maklumat di persada maya ini. Ia mesti dimanfaatkan untuk mencari penyelesaian kepada pelbagai masalah masyarakat.

Masalah bekalan air, masalah pengangkutan awam, masalah kebanjiran pekerja asing, masalah kecukupan makanan, kesemua ini boleh dianalisis dan diselesaikan menggunakan ‘big data’.

Kerana, melalui segala data yang lengkap ini, kita berupaya membangunkan algoritma yang sesuai untuk memberikan makna kepada semua maklumat yang dimiliki oleh Kerajaan. Sekaligus membolehkan kita memahami sentimen sebenar yang mendasari sesuatu isu.
Hanya dengan tafsiran data secara saintifik, kita boleh memahami kehendak rakyat dengan lebih baik. Seterusnya berupaya merangka dasar dan program yang sesuai dengan keperluan mereka.

Saya percaya kita memerlukan lonjakan dalam transformsi kearah Kerajaan Digital ini. Saya menyarankan agar sebuah Jawatankuasa Pemandu Kerajaan Digital ditubuhkan di peringkat Kerajaan Negeri bagi melaksanakan anjakan ini.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
Perkara ketiga yang ingin saya utarakan pada pagi ini ialah menjayakan Johor Berkemajuan melalui lonjakan agresif pertumbuhan ekonomi Johor.

Tanpa pertumbuhan ekonomi yang mampan, Johor Berkemajuan hanya akan menjadi retorik politik.

Kerana itulah tahun lepas, kita telah melancarkan Pelan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor (PPSJ). Ia akan menjadi halatuju dan panduan pertumbuhan ekonomi kita.  Ia adalah pelan kita untuk mendemokrasikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Johor.


Dan untuk tahun 2017, kita akan merancakkan perlaksanaan PPSJ ini secara besar-besaran. Secara agresif. Bagi memastikan setiap daerah dan pelusuk Johor ini dibangunkan potensi ekonominya berdasarkan kebitaraan setempat.

Saya sangat berharap semua penjawat awam dan seluruh agensi Kerajaan Negeri akan berusaha keras memastikan PPSJ ini dijayakan dengan sebaik mungkin.

Jangan sesekali kita berfikiran sehala dan stereotaip. Kita mesti menjadi ‘intrapreneurs’. Yakni, bertindak dan berfikir seperti seorang usahawan dalam sistem Kerajaan dan agensinya. Dan menjadi pencetus pendekatan inovatif dan luar kelaziman. Menjadi pelopor pemikiran luar lingkungan.

Di sebalik fokus kita membangunkan PPSJ dan mendemokrasikan pembangunan secara lebih adil dan terangkum ini, saya ingin menegaskan tentang satu lagi cabaran ekonomi Johor.

Sedar atau tidak, kita kini sedang berada dalam era ekonomi digital. Ekonomi yang pemangkinnya ialah teknologi perkomputeran digital. Ada yang menggelarnya ‘Internet-Economy’, ada jua yang memanggilnya ‘Web-Economy’.Jadi, Johor harus bersedia mengurus, membangun, mengintegrasi dan mengukur ekonomi ini. Khususnya dalam mengharmonikannya dengan pelbagai sektor ekonomi tradisional yang kita bangunkan selama ini.

Yakinlah, dalam sedikit masa lagi, ekonomi digital akan menjadi mendominasi landskap ekonomi Johor dan Malaysia. Biar saya jelaskan kenapa ini akan berlaku.

Pertama, kerana ekonomi digital bukan sekadar perniagaan di internet. Ia tidak berhenti hanya dengan memasarkan barangan secara ‘online’. Ia adalah perihal kesalinghubungan dan pendekatan terkini dalam perniagaan global. Ia membuka ruang dan peluang untuk setiap sektor ekonomi, setiap syarikat, setiap individu, untuk menghasil dan memasarkan produk, perkhidmatan dan kebolehan mereka ke senaterio dunia dengan cakupan terluas dan terpantas.

Kedua, ia menawarkan peluang yang bersifat global tanpa had dan batas. Generasi kita hari ini begitu terbuka minda dan pemikirannya. Mereka tinggal, belajar dan bekerja di pelbagai negara. Mereka menolak segala sekatan dan halangan pekerjaan yang merimaskan seperti permit dan prosedur-prosedur yang anti-produktif. Mereka mahu meneroka bidang perniagaan dan sumber pendapatan dengan cara yang baharu, cara mereka sendiri. Malah, mereka mahu mencipta pekerjaan sendiri.
Ketiga ekonomi digital ini adalah salah satu cara terbaik untuk Johor memasarkan segala potensi ekonominya kepada dunia – ‘Johor for the World’. Tidak ada cara lain untuk kita memasarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kita menembusi pasaran global. Segala macam perabot yang terhasil di Muar, keindahan Pulau Aur, produk-produk Lanun Johor, kesemuanya boleh ditawarkan secara global dampak ekonomi digital ini.

Jadi rancangan ekonomi dan pembangunan kita mesti mengambil kira semua ini. Kerana inilah sebenarnya ‘the real economy’ dalam sedikit masa lagi.

Selari dengan kepentingan ekonomi digital ini kepada masa depan Johor, maka saya menyarankan satu Jawatankuasa Pemandu Ekonomi Masa Hadapan (Special Committee on the Economics of the Future) ditubuhkan.

Agar, kita dapat merangka strategi terpandu dan melakukan persediaan untuk beranjak kepada ekonomi masa hadapan yang beroreintasikan digital dan idea.


Tuan-tuan dan Puan-puan,

Kita berada dalam kurun ke 21. Ciri utama sistem Kerajaan dalam abad ini ialah pertanggungjawaban.  Kita mesti menjadi entiti yang ‘accountable’. Kerana kita dipilih oleh rakyat. Kita mesti menunaikan mandat yang diberikan dengan pertanggungjawaban.

Dan cara terbaik untuk memastikan pertanggubjawaban itu menjadi budaya, ialah dengan mengukur prestasi perlaksanaan dasar. Kita mesti ada sasaran. Kita mesti mengukur pencapaian. Kita mesti boleh mempunyai indikator sama ada pencapaian kita, sararan kita, sesuai dan selari dengan amalan terbaik antarabangsa.

Kerana ini jugalah saya menyarankan, jika Johor Berkemajuan itu ingin diterjemahkan dengan berhasil, maka ia harus bersandarkan pengukuran prestasi. Hanya dengan pendekatan sedemikian, kita akan menjadi objektif. Kita tahu dimana defisit yang harus kita tampung dalam keberkesanan dasar-dasar kita.

Oleh itu, pada tahun ini juga, Johor akan memperkenalkan secara berperingkat, konsep kepimpinan berprestasi. Semua Pengawai Kanan Awam Negeri dan pelbagai agensinya mesti mengikut jejak langkah semua Exco, iaitu mempunyai Indeks Prestasi yang khusus dan tersendiri.

Kita tidak lagi boleh menghampakan rakyat dengan pelbagai janji dan komitmen, tetapi gagal melaksanakannya secara berkesan. Kita mesti meningkatkan kecekapan Kerajaan berdasarkan prestasi. Tanpa prestasi, kita akan tersasar. Tanpa prestasi, kita tidak boleh membuktikan kepada rakyat bahawa mandat mereka telah kita lunaskan.

Dengan meletakkan dan mencapai prestasi yang baik, kita dapat meyakinkan rakyat untuk terus memberikan mandat kepada kita untuk memerintah.

Percayalah, hanya dengan prestasi dan pencapaian, kita akan boleh melonjakkan keberkesanan Kerajaan dengan secara transformatif.

Bayangkan Malaysia hanya mempunyai 30 juta penduduk, tetapi mempunyai penjawat awam seramai 1.2 juta orang. Sedangkan United Kingdom, dengan jumlah penduduk seramai 68 juta, hanya mempunyai 400 ribu orang penjawat awam. Itupun jumlah ini akan dikurangkan kepada sekitar 200 ribu. Ini semuanya berlaku kerana adanya indeks prestasi dan kepimpinan berdasarkan prestasi.

Jadi, telah tibanya kita mengambil pendekatan drastik. Iaitu memastikan Kerajaan dan segala sistemnya beroperasi dan dinilai berdasarkan prestasi.

Saya meminta jasa baik Setiausaha Kerajaan Negeri untuk memimpin usaha membangunkan indeks prestasi ini.

Lakukanlah dengan berperingkat-peringkat. Lakukan dengan hasrat untuk memajukan pentadbiran awam negeri Johor, bukan menghukum sesiapa.

Lakukanlah kerana kita mahu budaya kerja penjawat awam menjadi lebih objektif. Membuahkan dapatan dan natijah yang benar-benar diharapkan.

Dan kita juga mahu Johor menjadi contoh terbaik perkhidmatan awam dengan tatakelola yang bersandarkan ukuran yang objektif.

Saya percaya, dengan membudayakan indeks prestasi ini, kita akan menjadikan Kerajaan dan Negeri ini lebih baik dan berkemajuan.

Tuan-tuan dan Puan-puan,
Hari ini, seperti kebanyakan ucapan saya yang lepas, saya terus membuat seruan. Marilah kita melakukan lebih banyak kebaikan dan sumbangan kepada Johor dan masyarakatnya.


Pada tahun ini, saya akan terus membuka ruang seluas-luasnya untuk rakyat menyumbang dalam apa jua cara. Dengan ilmu mereka, dengan idea, dengan keringat, dengan masa, dengan sumbangan kewangan. Dan yang lebih penting, mulai hari ini, Johor akan bergerak sebagai TEAM Johor.

Saya mempunyai satu permintaan kepada semua rakyat Johor. Saya amat mengharapkan, kepada mereka yang mempunyai pandangan jauh, yang berfikiran ‘entrepreneurial’, yang mementingkan masyarakat, dan sesiapa jua. Majulah ke hadapan. Bantu saya dan pentadbiran saya dengan masa, fikiran, idea, keringat dan apa jua yang mampu anda sumbangkan.

Jika ada idea besar dan kecil, yang kalian rasa dapat membantu menjayakan Johor yang Berkemajuan, yang boleh membantu sekolah kita berfungsi dengan lebih baik, yang akan mengurangkan jenayah, yang akan melestarikan desa, yang akan menjadikan seluruh Johor mempunyai jalur lebar yang lancar, yang akan menjadikan pemuda-pemudi kita berdikari, yang akan menjadikan masjid kita lebih berperanan, maka tampillah. Kongsi dan ceritakan idea besar anda.

Beritahu saya, wakil saya, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, Setiausaha Kerajaan Negeri dan penjawat awam lain. Beritahu kami apa yang kalian ingin lakukan dan kita akan melakukannya bersama. Kerana anda semua sekarang adalah TEAM Johor.

Saya ingin memulakan tahun baru 2017 dengan mengukuh dan menggelorakan semangat TEAM Johor ini demi menjayakan Johor yang Berkemajuan.

Mengungkap kata-kata Presiden Amerika Syarikat ke-26, Theodore Roosevelt, “Satu-satunya rahsia tunggal terpenting dalam formula sesuatu kejayaan, adalah keupayaan membina persefahaman dengan orang lain”.

Sementara menurut falsafah Confucius, “Barang siapa yang mengkehendaki kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya dia telah melakukan kebaikan kepada dirinya”.

Tuan-tuan dan puan-Puan,
Suatu hari nanti, bila kita telah pergi, kita tidak ingin diingati dan disebut-sebut sebagai orang yang bangga dan leka menghimpun segala macam pujian dan pengiktirafan. Kita tidak mengimpikan kemegahan sementara dan gelaran kenamaan seperti itu.

Kita hanya ingin melakukan perkara yang betul untuk Johor. Dan perkara yang betul tersebut bukan sekadar berkisar tentang menguruskan defisit, atau menjana pertumbuhan yang mencukupi, atau menjadikan Johor lebih moden dan kosmopolitan.
Perkara betul yang kita maksudkan adalah tentang melakukan sesuatu yang lebih bermakna, yang mampu mengubah masyarakat Johor kepada sebuah masyarakat terbaik.

Saya percaya, kini kita sedang berada di ambang suatu cetusan idea besar yang amat bermakna. Mencipta masa depan terbaik untuk Johor melalui semangat besar TEAM Johor. InsyaAllah.

Terima kasih, dan selamat Tahun Baru 2017.